Wormbestrijding is veranderd

Wormbestrijding bij paarden heeft voor lange tijd volledig berust op het veelvuldig toedienen van ontwormingsmiddelen. De gedachte was dat door het regelmatig bestrijden van de volwassen wormen, de eiuitscheiding laag zou blijven en dat op de lange termijn de weidebesmetting beperkt zou blijven.

Vaak toedienen is achterhaald

  • Te vaak behandelen de ontwikkeling van wormresistentie versnelt (dan zijn wormen niet meer gevoelig voor het ontwormingsmiddel). Resistentie is niet alleen een groeiend probleem in Nederland maar ook in de ons omringende landen als Duitsland, Engeland en Denemarken. U kunt hier meer over lezen onder wormresistentie
  • Recent is, nogmaals, aangetoond dat tot 80% van de paarden niet of slechts heel licht besmet zijn, bij ontworming. Veel paarden worden gewoon veel te vaak behandeld.
  • Een paard moet de gelegenheid krijgen om natuurlijke immuniteit (weerstand) tegen wormen op te bouwen. Te vaak ontwormen met ontwormingsmiddelen ontneemt het paard de mogelijkheid om natuurlijke immuniteit op te bouwen, en maakt haar erg gevoelig.
  • Door de huidige manier van paardenhouderij; pensionstalling, wisselende groepssamenstelling op de weide, veelvuldig omweiden, meerdere eigenaren die onafhankelijk van elkaar ontwormen, kunnen we niet meer volstaan met standaard (groeps)behandelingen, maar moeten wij dieren als individu gaan behandelen

Selectief ontwormen

De essentie van wormbestrijding is het voorkomen van schade door maagdarmwormen. Zoals u op de pagina de verschillende wormen kunt lezen, maken alle wormen zowel een ontwikkeling door in het paard, als daar buiten. Door nu zowel de wormen in het dier als de larven op de weide aan te pakken kunnen toekomstige (her) besmettingen worden voorkomen. Deze aanpak is de basis van moderne wormbestrijdingsprogramma’s.

Met wormbestrijdingsprogramma’s bereikt u dat paarden zo min mogelijk schade ondervinden van maagdarmwormen, dat het risico op herbesmetting wordt verkleind en dat er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van chemische middelen, door alleen te behandelen als paarden volwassen wormen hebben.

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze manier van wormbestrijding? Bestel dan nu uw wormcheckkit!

Nieuwe wormbestrijding voor elk paard