Wormeitellingen worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de besmetting van een groep schapen. Daarom worden er altijd gemengde mestmonsters gebruikt. Onder gemengde monsters wordt verstaan: gelijke delen mest van een aantal schapen uit dezelfde groep. Onder een groep schapen wordt verstaan: dieren die ongeveer dezelfde leeftijd hebben en samen grazen. Bijvoorbeeld eerste jaars lammeren, drachtige ooien, 1-jarige ooien enz. Verzamel van tenminste 10, maar bij voorkeur van 15 dieren, gelijke hoeveelheden verse mest in het, bij de wormcheckkit geleverde, zakje. Neem per dier ongeveer 4 keutels of een vergelijkbare hoeveelheid mest indien de mest wat pasteuzer is en er geen keutelvorming is. Voorkom zoveel mogelijk dat u grond of andere verontreiniging meeneemt.

Een eenvoudige manier om mest te verzamelen is om de schapen rustig in een hoek van de weide te drijven. Als u dan rustig tussen de schapen doorloopt zullen de meeste gaan mesten. Neem alleen mest die nog warm is. Een andere manier kan zijn om de dieren rustig in een hoek te drijven. Maar sluit ze nu dan redelijk dicht op elkaar in. Laat ze daar 10 – 15 minuten staan. Nadat de dieren weer zijn losgelaten kunnen de verse (=warme) mestkeutels van de weide worden verzameld.

Verzamel per groep de mest van tenminste 10 dieren maar bij voorkeur van 15 dieren mest (deze aantallen zijn wetenschappelijk onderbouwd). Kies de dieren willekeurig uit. Indien de groep uit minder dan 10 dieren bestaat dan moet het mengmonster bestaan uit gelijke delen mest van alle dieren. Dus van ieder dier dan ongeveer 4 keutels verzamelen of een vergelijkbare hoeveelheid mest indien de mest wat pasteuzer is en er geen keutelvorming is.


Category: FAQ schapen

← FAQS