Ook al is de uitslag negatief, dan heeft uw paard waarschijnlijk toch wormen. Echter het niveau van besmetting is zo laag, dat op het moment van mestonderzoek geen behandeling nodig is.

Bij bloedwormen bestaat daarnaast de mogelijkheid dat het mestonderzoek negatief verloopt (er zijn geen volwassen wormen) maar dat bij behandeling met moxidectine toch bloedworm larfjes op de mest worden gevonden. Dit zijn de jeugd stadia, die geen eitjes leggen!


Category: FAQ paarden

← FAQS