Om larfjes en eitjes in de mest af te doden moet de mest voldoende lang op een mestbult hebben gelegen. Met name tijdens de zomer gaat de mestbult dan broeien en kan de temperatuur flink oplopen tot soms wel 60 graden (bij vijftig graden is alles binnen een uur dood). Deze temperatuur is voldoende om alle wormstadia af te doden. In de winter gaat de compostering veel langzamer! In de winter gaat de compostering veel langzamer!

Dus ja u kunt de mest uitrijden maar dan moet de mest wel voldoende verteerd of gecomposteerd zijn. Als mest een zomer op de mestvaalt heeft gelegen geeft dit voldoende garantie dat eitjes en larfjes zijn afgedood. Pas op met de randen van de mestvaalt hier verloopt het composteren langzamer. Halverwege de zomer moet dan eigenlijk de mesthoop een keer worden omgezet, de buitenkant komt binnen en vice versa.


Category: FAQ paarden

← FAQS