Voorheen werd het ontwormen en dan meteen uitscharen op een schone weide vaak geadviseerd. In afwezigheid van wormresistentie werkte dit systeem prima, echter vele studies hebben uitgewezen dat dit system de ontwikkeling van wormresistentie sterk versneld. We kunnen het systeem nog steeds toepassen maar dan met enkele kleine veranderingen.

  • Bepaal of u moet behandelen aan de hand van periodiek mestonderzoek.
  • Behandel slechts 95-98 % van de kudde i.p.v. de gehele kudde.
  •  Plaats de dieren pas 4-7 dagen na behandeling op de schone weide, hoe zwaarder besmet de weide hoe korter de periode dat de schapen na behandeling daar kunnen blijven.

Category: FAQ schapen

← FAQS