Onze service is opgezet om voor gezonde schapen ontwormingsprogramma’s op te zetten en te evalueren. Als uw schapen ziek zijn adviseren wij met klem dat u contact opneemt met uw eigen dierenarts. Natuurlijk kunt u altijd mestmonsters insturen voor onderzoek, maar laat wel tegelijkertijd een deskundige bekijken of er niet iets anders aan de hand is. VPL ‘Het Woud’ onderzoekt geen monsters welke het aspect van diarree hebben, dan wel bijmenging van bloed laten zien of anderzijds een niet gezond aspect vertonen. We zullen u in dat geval direct inlichten en adviseren contact op te nemen met uw eigen dierenarts. Wij doen dit in het belang van uw dieren en hopen dat u deze gang van zaken begrijpt!


Category: FAQ schapen

← FAQS