Alle wormeieren worden geteld en zullen op het uitslagformulier worden vermeld.
Omdat eitjes van de verschillende wormen niet altijd van elkaar kunnen worden onderscheiden, wordt op het uitslag formulier het totaal aantal gevonden strongylide type eitjes vermeld. Indien er aanleiding toe is, bijvoorbeeld er is een sterk vermoeden van wormresistentie, kan in onderling overleg worden besloten tot een larven-differentiatie. Hierbij laten we de wormeitjes in het laboratorium uitkomen en van 50 -100 larfjes bepalen we vervolgens tot welke soort ze behoren.

Een leverbot eitjes telling wordt niet standaard uitgevoerd, maar wordt op verzoek wel uitgevoerd.


Category: FAQ schapen

← FAQS