Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld, en zorgt voor veel onrust en doet mensen zelfs wel eens besluiten om met mestonderzoeken te stoppen. Laat ik voorop stellen dat een mestonderzoek niet wordt uitgevoerd om een uitspraak te doen of het paard al of niet wormen heeft. Elk paard heeft immers wormen zelfs een paard dat net is ontwormd. De beschikbare wormmiddelen doden maar een gedeelte van de aanwezige wormpopulatie in een paard. De meeste larfjes overleven gemakkelijk een wormenkuur!

Realiseert u zich dat eitjes alleen worden uitgescheiden door volwassen wormen. Dus als bij het mestonderzoek geen eitjes worden gevonden maar er zijn wel ontwikkelende jeugdige larven kan het zo zijn dat bijvoorbeeld twee weken later deze larfjes volwassen zijn geworden en vervolgens wel eitjes gaan leggen.

Bij spoelwormen zien we zelfs wel eens dat op de dag dat het mestmonster wordt genomen er een volwassen spoelworm wordt gevonden terwijl het mestonderzoek aantoont dat er geen (spoel) wormen aanwezig zijn. Het kan toevallig zo zijn dat er enkele volwassen manlijke wormen aanwezig waren. En tja, het is bij wormen net als bij andere dieren, mannelijke exemplaren leggen geen eitjes.


Category: FAQ paarden

← FAQS