Inderdaad wordt altijd verteld dat moxidectine beter werkzaam is tegen bloedwormen. Dit is echter alleen maar voor de larvale stadia van de bloedwormen. Ivermectine werkt nauwelijks tegen de bloedworm larven.

Larvale stadia spelen alleen maar een rol bij jonge paarden die de voorafgaande nazomer en herfst op een zwaar besmette weide hebben gelopen en waarbij de opgenomen larven in een soort slaapstand overwinteren in de darmwand. Bij dit soort paarden heeft moxidectine zijn nut, want bij behandeling (in november/december) zullen ook deze larven worden gedood en wordt het risico op wat in de volksmond ‘bloedworm’ infectie verminderd.

Conclusie: voor behandeling in het weide seizoen heeft ivermectine de voorkeur. Moxidectine reserveren we voor behandeling van besmette jonge paarden in de winter. Met ivermectine kunnen we ons belangrijkste doel het voorkomen dat weides zwaar besmet raken goed bereiken.


Category: FAQ paarden

← FAQS