Bij bedrijfsmatig gehouden dieren is het verstrekken van een ontwormingsadvies aan de hand van een mestonderzoek en een ingevulde vragenlijst niet mogelijk. Technische kengetallen, historische gegevens en eventueel sectie resultaten op dode kippen zijn nodig voor een goed wormbestrijdingsadvies.


Category: FAQ-kippen

← FAQS