Er is een groot aantal soorten maagdarmwormen die uw kat kunnen besmetten; spoelwormen, lintwormen en haakwormen zijn de belangrijkste. Al deze wormen zijn zeer vruchtbaar. Een spoelworm bijvoorbeeld kan meer dan 100.000 eitjes per dag produceren. Een milde infectie kan al tot een grote besmetting van de omgeving lijden.


Category: FAQ katten

← FAQS