Is 1 mestbal voldoende?

Er wordt ons nog wel eens de vraag gesteld of het mestonderzoek bij een paard zoals uitgevoerd door Het Woud op slechts 1 mestbal wel voldoende is. Is het niet nodig mestmonsters over meerdere dagen te verzamelen? Is er geen verschil tussen de mestmonsters verzameld in de ochtend of die in de avond? Is de ei uitscheiding vandaag dezelfde als die van morgen?

Begin dit jaar is een artikel hierover verschenen. In dit artikel wordt een proef beschreven waarbij mestmonsters van 6 paarden werden verzameld. Elke 6 uur werden mestmonsters verzameld over een periode van 5 dagen.
Er bleek geen of weinig variatie te zijn tussen de uitslagen van de mestmonsters welke waren verzameld op verschillende tijdstippen binnen een dag. Ook blijkt de variatie van de uitslagen tussen de verschillende dagen te verwaarlozen. Zie hieronder.
Kortom er blijkt geen voordeel te zijn om het mestmonster van een paard over meerdere dagen te verzamelen.

EPG ’s van 36 wormetellingen van elk van de 6 paarden elke dag. De error bars geven het 95% betrouwbaarheidsinterval aan. Er waren geen significante statische verschillen over de 5 dagen.
Voor een kopie van dit comlete artikel klik hier