Aangetaste lever

Definitieve prognose leverbot najaar & winter 2014-2015

Omdat de Werkgroep Leverbotprognose vanaf augustus en tot in november leverbotinfecties heeft vastgesteld, is er dit jaar, vooral in gebieden met een hoge grondwaterstand, een grote kans op een matige tot ernstige leverbotbesmetting.

In het vroege voorjaar van 2014 hebben de leverbotslakken zich snel kunnen vermeerderen. Daarna hadden uitgescheiden leverboteieren een grote kans om als trilhaarlarve een leverbotslak binnen te dringen. Dit zorgde voor veel besmette slakken die vooral in gebieden met een verhoogde grondwaterstand al in augustus besmettelijke cysten op het gras hebben afgezet. De zonnige en droge september maand hebben er voor gezorgd dat er weinig ontwikkeling was en er nauwelijks infectie is afgezet op het gras. De klimatologische omstandigheden in oktober en november zorgen er voor dat opnieuw infectie wordt afgezet zo lang de temperatuur boven de 100C blijft. Doordat vanaf augustus gedurende een lange periode een leverbotbesmetting op het gras is afgezet, bestaat vooral in de gebieden met hogere grondwaterstanden een reële kans op een matige tot ernstige leverbotbesmetting.

Preventie en behandeling van schapen en rundvee

Om een leverbotbesmetting te voorkomen is het voor alle gevoelige diersoorten verstandig om de dieren te verweiden naar hooggelegen en goed ontwaterde percelen.Indien dit niet mogelijk is adviseert de Werkgroep Leverbotprognose om in de bekende leverbotgebieden en gebieden met een verhoogde grondwaterstand de schapen om de zes tot acht weken te behandelen, afhankelijk van het leverbotmiddel.

Jonge runderen die in gebieden met een verhoogde grondwaterstand hebben gelopen kunnen na opstallen worden behandeld. In de overige gebieden adviseert de werkgroep om via bloed- of mestonderzoek (vanaf januari) te controleren of een behandeling noodzakelijk is.

Ook adviseert de werkgroep om te overleggen met de eigen dierenarts over de te volgen behandelingsstrategie in verband met grote verschillen in effectiviteit van de verschillende leverbotmiddelen.

Voorkom resistentie

Om resistentie van de leverbot voor triclabendazol te voorkomen is het bij het behandelen van zowel schapen als rundvee van het grootste belang om het juiste gewicht van het dier te schatten of te meten, zodat de juiste dosis van het geneesmiddel kan worden toegediend.

Bron: GD Diergezondheid