Onderzoek van de ontlasting

Wormen van honden kunnen worden overgebracht op mensen. Dit is de reden dat wij geen wormen bij honden mogen tolereren. Om infectie te kunnen uitsluiten wordt bij honden een kwalitatief onderzoek uitgevoerd van hun ontlasting: heeft de hond wormen ja of nee. Zijn er wel of geen wormeitjes in de ontlasting van uw hond aanwezig. Het voor niks behandelen wordt zo voorkomen en uw hond en het milieu worden niet nodeloos blootgesteld aan (chemische) diergeneesmiddelen. Ook niet onbelangrijk is dat u geen gevecht meer hoeft aan te gaan met uw hond om het ontwormingsmiddel toe te dienen.

U kunt het ontlastingonderzoek ook gebruiken om de effectiviteit van uw wormbestrijdingsstrategie op te volgen door op gezette tijden de ontlasting te laten onderzoeken. Heeft de behandeling echt geholpen?

Kortom met wormbestrijding aan de hand van ontlastingsonderzoek kunt u gericht wormen bestrijden bij uw hond!

Onderzoek van de ontlasting voor alle honden

Het onderzoek

De honden ontlasting brengen wij in een suikeroplossing en met behulp van concentratie technieken waaronder centrifugatie concentreren wij de eitjes in de bovenste laag van de oplossing. Deze top vloeistof, met daarin eventueel de eitjes, onderzoeken wij vervolgens onder de microscoop.

Hoe vaak?

Wij adviseren om tenminste 3 maal per jaar een onderzoek van de ontlasting uit te laten voeren. De frequentie van het onderzoek hangt onder meer af of uw hond groot risico loopt om besmet te raken. Vandaar ook de vragenlijst die VPL ‘Het Woud” u vraagt om in te vullen. Ofschoon ontwormingsmiddelen essentieel zijn voor een goed wormbestrijdingsprogramma gaat het gezegde: “baat het niet, schaadt het niet” niet op! Diergeneesmiddelen moeten niet onnodig worden toegediend!

Spoelwormeitje

Niet alleen onderzoek

VPL Het Woud is een onafhankelijk laboratorium opgericht om diereigenaren te helpen bij het gericht bestrijden van parasieten bij hun dieren.

VPL ‘Het Woud’ voert ontlastingsonderzoek uit en koppelt daaraan een deskundig advies. Onze technische adviseur is de eerste erkende dierenarts-parasitoloog in Nederland, en tevens lid van de Europese Vereniging van Veterinaire Parasitologen