FAQ-kippen

Na ontvangst van de monsters op ons laboratorium worden resultaten binnen 1 – 2 werkdagen per email naar u toegezonden. Indien u niet beschikt over een email worden ze per post opgestuurd


Schade door wormen wordt niet alleen veroorzaakt door volwassen wormen maar ook door ontwikkelende larven. De beste garantie om de schade van wormen laag te houden is er voor zorg te dragen dat de dieren niet in een zwaar besmette omgeving verblijven.


Het blijkt dat het, zo maar, af en toe behandelen van een koppel op termijn weinig uithaalt. De aanwezige wormen worden verwijderd maar er is geen enkele garantie dat infecties in de toekomst worden vermeden. Als u behandeld herhaal de behandeling 6 weken later.


Als u aan de buitenkant kunt zien dat er wormproblemen zijn, lijden u kippen al geruime tijd aan wormen. U bent er dan te laat bij. Het is verstandiger om regelmatig de mest te laten onderzoeken. U kunt problemen zo voor zijn.


Ivermectine werkt ook tegen aanwezige mijten en luizen die zich op de kippen bevinden.


Helaas is dit niet het geval. Voor luizen die veelal continue op de kippen verblijven en bijvoorbeeld kalkpootmijten, is een dierbehandeling nodig.


Alleen kippen die bij opzet juist zijn behandeld, en wormvrij worden opgezet zullen geen wormen hebben. De kans op herinfectie in draadkooien is vrijwel afwezig. Aanwezige infecties die niet goed zijn behandeld kunnen maanden de kippen parten spelen.


Bij bedrijfsmatig gehouden dieren is het verstrekken van een ontwormingsadvies aan de hand van een mestonderzoek en een ingevulde vragenlijst niet mogelijk. Technische kengetallen, historische gegevens en eventueel sectie resultaten op dode kippen zijn nodig voor een goed wormbestrijdingsadvies.


De parasieten die bekend zijn bij kippen vormen geen risico voor de mens. Ectoparasieten kunnen wel bij het in de hand van de dieren op uw huid belanden. Deze ectoparasieten kunt u met water afwassen.


Wormcheckkits zijn in principe onbeperkt houdbaar en er is daarom geen houdbaarheidsdatum vermeld. U kunt dus meerdere wormcheckkits vooruit bestellen om zo de maximale korting te krijgen, en de kits over een periode van 1 -2 jaar gebruiken.
Wij houden precies bij hoeveel wormcheckkits van welke soort u heeft besteld, en hoeveel u er van welke soort heeft gebruikt.

Op deze manier wordt het allemaal nog voordeliger.


U kunt de rekening overmaken naar:

IBAN: NL27ABNA0434206121 met BIC: ABNANL2A

tav. VPL Het Woud in Groesbeek


Voor de digitale vragenlijst dient u in te loggen op MijnVPL ga vervolgens naar MijnDieren, selecteer het dier waarvoor u de vragenlijst wilt invoeren en onderin het scherm verschijnt de vragenlijst.

Succes!