Wormbestrijding bij paarden

De afgelopen 20 jaar was de wormbestrijding bij paarden voor de meeste paardeneigenaren eenvoudig; het regelmatig toedienen van een ontwormingsspuit. Vandaag de dag moeten we het toch echt anders doen.

Feiten over wormbestrijding bij paarden

Wist u dat:

  • tot 80% van de paarden niet of slechts heel licht besmet zijn, als ze worden ontwormd. Ook in Nederland worden paarden te vaak onnodig behandeld!
  • te vaak en onnodig behandelen de ontwikkeling van wormresistentie versnelt.
  • een paard de gelegenheid moet krijgen om natuurlijke immuniteit (weerstand) tegen wormen op te bouwen.
  • door de huidige manier van paardenhouderij; pensionstalling, wisselende groepssamenstelling op de weide, veelvuldig omweiden, meerdere eigenaren die onafhankelijk van elkaar ontwormen, kunnen wij niet meer volstaan met standaard (groeps)behandelingen.

Er is dus behoefte aan een andere manier van maagdarmwormbestrijding.

Monitoringsmethode wormbestrijding bij paarden

Veterinair Parasitologisch Laboratorium ‘Het Woud’ introduceert een nieuwe methode van wormbestrijding. Deze methode stelt  paardeneigenaren in staat om op een gezonde wijze de maagdarmwormen bij hun paarden te bestrijden. Door het daadwerkelijk tellen van wormeieren in de mest van uw paard met daaraan gekoppeld een wormbestrijdingsadvies, kunt u doelgericht en succesvol de maagdarmwormen bestrijden bij uw paard, pony en ezel!

Door het regelmatig uitvoeren van een mestonderzoek gecombineerd met deskundig advies bereikt u het volgende:

  • Verminderd gebruik van ontwormingsmiddelen: alleen uw paard ontwormen als het echt nodig is.
  • Minder belasting van het paard en zijn omgeving met chemische middelen: ontwormingsmiddelen zijn immers chemische middelen.
  • Vertraging van de ontwikkeling van wormresistentie: ook in Nederland worden steeds meer wormsoorten ongevoelig voor ontwormingsmiddelen!
  • Een evenwichtige en natuurlijke wormbestrijding bij uw paard.
wormbestrijding bij paarden

BESTEL WORMCHECKKIT

Via deze site kunt u een wormcheckkit bestellen, waarin alle benodigdheden en instructies zitten voor het verzamelen van een mestmonster van uw paard.

VERZEND MESTMONSTER

Na ontvangst van de wormcheckkit, neemt u zelf het mestmonster. Dit mestmonsters retourneert u middels de voorgeadresseerde envelop. Vergeet niet de digitale vragenlijst in te vullen over uw paard(en) en over de huisvestingsomstandigheden.

ONTVANG RESULTATEN

Na ontvangst van uw mestmonster analyseren wij de mest. Tevens nemen wij de door u ingevulde vragenlijst door. U ontvangt binnen 1-2 werkdagen een advies over de wormbestrijding per e-mail.

De website voor paarden

Op onze site vindt u belangrijke (en interessante) informatie over de bestrijding van maagdarmwormen bij paarden en de voorname rol hierbij van mestonderzoek. Daarnaast vindt u informatie over de belangrijkste maagdarmwormen bij paarden. De belangrijkste literatuur bronnen waaruit geput is staan op de volgende pagina.