Verzand niet in koliek, test de mest regelmatig

‘Zand schuurt de maag’, zegt men wel, maar zand in de darmen is schadelijk. Het beschadigt de darmwand en zandophoping in de dikke darm veroorzaakt grote problemen. Niet meteen paniek; een beetje zand happen bij het grazen is normaal. Te veel zand bedreigt de gezondheid serieus. Maar wat is ‘te veel’? Veterinair Parasitologisch Laboratorium (VPL) het Woud heeft nu een Zandcheckkit beschikbaar die op een gestandaardiseerde wijze de hoeveelheid zand in de darmen van uw paard bepaalt.

 Welke paarden lopen risico op te veel zand?

Paarden die grazen op zandgrond of overbegraasde weides met veel kort gras. Ook paarden die ruwvoer eten van de grond moeten regelmatig getest worden. De test is ook geschikt voor ezels, muildieren en muilezels.

Hoe werkt de test?

De mest die u instuurt wordt op het laboratorium afgewogen en opgelost in water in een speciale plastic zak. Het mengsel blijft 12 uur staan waardoor het zand uitzakt. De hoeveelheid zand wordt gemeten en vergeleken met oplossingen met een bekende hoeveelheid zand. De uitslag wordt uitgedrukt als percentage zand in de mest. Een uitslag van 5% zand betekent bijvoorbeeld dat 5% van het mestgewicht uit zand bestaat. De zandcheckkit is ontwikkeld door het gerenommeerde Engelse Westgate Laboratories.

Wat hebben we aan deze zandcheckkit?

De zandcheckkit geeft gestandaardiseerd inzicht in de hoeveelheid zand in de mest en zegt daarmee veel over de hoeveelheid zand in de darmen. Daarnaast wordt met herhaling van de zandcheckkit duidelijk of maatregelen tegen het opnemen van zand daadwerkelijk helpen.

Hoe vaak moet ik testen?

Het is bekend dat de hoeveelheid zand in de mest varieert over korte perioden; soms is er geen zand, de volgende dag opeens beduidend meer. Vanwege deze schommelingen raden we aan twee tests te bestellen:

Is de eerste test ‘negatief’, dan wordt de tweede test na een paar dagen herhaald.

Is de eerste test ‘positief’ dan wordt de tweede test na een paar weken gebruikt om te controleren of behandeling en/of preventieve maatregelen hebben gewerkt.

Waarom is zand schadelijk?

Zand irriteert het gevoelige slijmvlies aan de binnenkant van de darmen waardoor de wanden beschadigen. Omdat zand relatief zwaar is hoopt het zich op in het laagst gelegen gedeelte van de darmen; de dikke darm. Dit kan leiden tot koliek en (dodelijke) verstopping.

Hoe herken je (zand)koliek

Sloomheid, verminderde eetlust, snelle ademhaling, rollen, kijken naar de eigen flanken, onrust, slaan met achterbenen naar de buik, veel plassen of steeds terugkerende diarree zijn signalen die kunnen wijzen op zandkoliek. Lichte zandkoliekaanvallen kunnen uiteindelijk leiden tot een acute heftige koliekaanval. Regelmatig testen op zand kan dit voorkomen.

Wat te doen bij te veel zand?

Heeft uw paard veel zand maar geen ziekteverschijnselen, geef dan een natuurlijk laxeermiddel zoals psylliumvezels. Psyllium bindt water en vormt een gel in het maagdarmkanaal. De ontlasting wordt zacht, neemt in volume toe en stimuleert de darmwerking. De mest verlaat snel en gemakkelijk het lichaam en neemt daarbij het zand goed mee. Heeft uw paard te veel zand en vertoont het ziekteverschijnselen volg dan het advies van de dierenarts.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn paard geen zand hapt?

  • Voer paarden niet van de grond maar gebruik wijde hoge voerbakken.
  • Zet de bak op grote rubbermatten zodat paarden geen zand happen als ze naast de bak scharrelen.
  • Leg rubbermatten onder hooinetten zodat er geen zand meekomt met het opnemen van gevallen hooi.
  • Vermijd overbegrazing en grazen op weides met kort gras. Is dit onvermijdelijk controleer dan de mest vaker op zand of geef af en toe profylactisch (ter voorkoming) psylliumvezels.
  • Geef paarden een zoutblok en ruim hooi. Een recente studie aan de Universiteit van Florida toont aan dat veel ruwvoer helpt bij het uitdrijven van zand.

Voor meer informatie kijk op volgende pagina.