Spoelwormen bij paarden

Spoelwormen bij paarden zijn zeer vruchtbare wormen. Vrouwelijke spoelwormen kunnen tot 200.000 eitjes per dag leggen, die met de mest op de weide komen. Spoelwormeitjes worden omgeven door 3 lagen. Eitjes zijn goed beschermd tegen droogte, temperatuursverschillen en chemische stoffen en kunnen tot 10 jaar infectieus blijven! Doordat de eitjes zo goed kunnen overleven buiten het paard, is elke weide waar paarden hebben gelopen als besmet te beschouwen. Echter de infectie wordt vooral overgedragen tussen veulens van de verschillende jaargangen.

Bij onvoldoende hygiëne komen ernstige infecties ook voor op stal.

Levenscyclus

Spoelwormeitjes, met daarin al vaak een larfje, kunnen het gehele jaar worden opgenomen. Aangekomen in de darm kruipt het larfje uit het eitje, dringt door de darmwand, en komt in de lever terecht. Na passage door de lever gaan de larven, via de bloedbaan, naar de longen. Afhankelijk van de hoeveelheid larven kan een ernstige longontsteking ontstaan. Let wel als er een vermoeden is van een longontsteking als gevolg van een spoelworm infectie zullen er geen spoelworm eitjes in de mest worden gevonden, er zijn immers nog geen volwassen wormen in de darmen!

Spoelwormeitje

Vanuit de longen worden de larven via de luchtpijp opgehoest en doorgeslikt. Bij terugkomst in de dunne darm, vindt de laatste vervelling plaats tot de volwassen worm. Bij aanwezigheid van een groot aantal volwassen wormen, kan een (gedeeltelijke) verstopping van de dunne darm ontstaan. In deze situatie vinden we natuurlijk wel een groot aantal eitjes in de mest.

Paarden bouwen snel weerstand op tegen spoelwormen. Spoelwormen worden daarom zelden bij paarden ouder dan 2 jaar gevonden. Het is een infectie van veulens en éénjarige dieren.

De laatste jaren zien we steeds vaker spoelwormen bij volwassen paarden. Vooral volwassen Friese paarden en koudbloeden zijn regelmatig geïnfecteerd. Het vervelende is dat deze spoelwormen vaak geen eitjes leggen. Mestonderzoek bij deze paarden is dan ook vrijwel altijd negatief.

Spoelworm op mest

Resistentie

Onderzoek aan de faculteit Diergeneeskunde In Utrecht heeft aangetoond dat 63% van de spoelwormen aanwezig bij Nederlandse veulens resistent zijn tegen ivermectine, het actieve bestanddeel in veel gebruikte wormkuren als bijvoorbeeld: Eraquell, Eqvalan, Noromectine en Equimectine. Het is van groot belang om te weten of ook uw veulens te maken hebben met resistente spoelwormen. Laat hiervoor een mestonderzoek onderzoek uitvoeren.

In 2015 in Australië zijn spoelwormen bij paarden gevonden die resistent zijn tegen ivermectines en producten als Panacur.

Bestrijding van spoelwormen bij paarden

De bestrijding berust vooral op het laag houden van het aantal eitjes dat via de mest van besmette paarden op de weide komt én op het voorkomen van schade door spoelwormen aan darmen, longen en lever. De meeste infecties zien we bij veulens van 4 maanden en ouder.

Controleer bij veulens vanaf 4 maanden ongeveer elke 2 maanden of er spoelwormeneitjes in de mest aanwezig zijn. Bij een positief mestonderzoek ontwormen met een product gebaseerd op pyrantel of fenbendazole. Beide middelen werken slechts tegen de volwassen eitjes leggende wormen, niet tegen zich ontwikkelende larven.