Wormbestrijding is veranderd

Wormbestrijding bij paarden heeft voor lange tijd volledig berust op het veelvuldig toedienen van ontwormingsmiddelen. De gedachte was dat door het vaak bestrijden van de volwassen wormen de eiuitscheiding laag zou blijven. Op de lange termijn zou zo de weidebesmetting beperkt zou blijven. Door toenemende resistentie is het is echter tijd voor de nieuwe wormbestrijding.

Vaak toedienen is achterhaald

  • Te vaak behandelen versneld de ontwikkeling van wormresistentie. Bij resistentie  zijn wormen niet meer gevoelig voor het ontwormingsmiddel. Deze resistentie is niet alleen een groeiend probleem in Nederland. Ook in de ons omringende landen als Duitsland, Engeland en Denemarken is deze resitentie een probleen. U kunt hier meer over lezen wormresistentie.
  • Recent is, nogmaals, aangetoond dat tot 80% van de paarden niet of slechts heel licht besmet zijn, bij ontworming. Veel paarden worden gewoon veel te vaak behandeld.
  • Een paard moet de gelegenheid krijgen om natuurlijke immuniteit (weerstand) tegen wormen op te bouwen. Te vaak ontwormen met ontwormingsmiddelen ontneemt het paard de deze mogelijkheid.
  • Door de huidige manier van paardenhouderij; pensionstalling, wisselende groepssamenstelling op de weide, veelvuldig omweiden, meerdere eigenaren die onafhankelijk van elkaar ontwormen, kunnen we niet meer volstaan met standaard (groeps)behandelingen. Wij moet paarden als individu gaan behandelen.

Selectief ontwormen

De essentie van de nieuwe wormbestrijding is het voorkomen van schade door maagdarmwormen. Zoals u op de pagina de verschillende wormen kunt lezen, maken alle wormen zowel een ontwikkeling door in het paard, als daar buiten. Door zowel de wormen in het dier als de larven op de weide aan te pakken kunnen toekomstige (her) besmettingen worden voorkomen. Deze aanpak is de basis van moderne wormbestrijdingsprogramma’s.

Met wormbestrijdingsprogramma’s bereikt u dat paarden zo min mogelijk schade ondervinden van maagdarmwormen.  Verder moet het risico op herbesmetting zo klein mogelijk worden gehouden en chemische middelen ontwormingsmiddelen zo min mogelijk gebruikt. Alleen paarden met volwassen wormen krijgen nog een behandeling.

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze manier van wormbestrijding? Bestel dan nu uw wormcheckkit!

Nieuwe wormbestrijding voor elk paard