Weidemanagement bij paarden

Extensieve weides met minder dan 1 paard of 2 shetlanders per hectare blijven in het algemeen veilig. De wormlarven aantallen op zulke veilige weides is gering. Paarden kunnen vaak toe zonder wormkuren. Bij een intensief begraasd weiland, met meer dan 1 paard of 2 shetlanders per hectare, is het van belang om passend weidemanagement toe te passen. Met weidemanagement kunt u  de infectiedruk (= het aantal infectieuze wormlarven) laag houden. De lage infectiedruk zorgt voor een verminderd risico op herbesmetting van paarden met wormlarven.

Bij weidemanagement denken de meest mensen hopelijk in eerste instantie aan het regelmatig verwijderen van mestballen van de weide. Andere effectieve methodes om de infectiedruk op de weide te verlagen is hooien en begrazing met andere diersoorten zoals schapen en runderen. Het toepassen van beweidingsschema’s door paarden regelmatig om te weiden naar schone weides is effectief maar wel afhankelijk van voldoende land. Een combinatie van maatregelen is vaak wel mogelijk.

Weide hygiëne

Gedurende het weideseizoen bevindt zich het merendeel van de wormen als larve op de weide. Dit betekent dat een ontwormingsmiddel toegediend in de zomer slechts een klein gedeelte van de totale wormpopulatie kan doden. Paarden herbesmetten zich snel met de wormlarven van de weide. (zie ook bij het hoofdstuk ontwormingsmiddelen onder behandelingsintervallen.)  Het beperken van de veel grotere vrijlevende larvenpopulatie is daarom wenselijker dan veelvuldig verstrekken van ontwormingsmiddelen. Dit laatste levert naast een regelmatig onnodige belasting op de omgeving en van het paard ook een selectie op resistentie ontwikkeling op.

Mestveegmachine

Mestzuiger

Wist u dat:

  • 2 maal per week de mest van de weide te verwijderen, men effectiever wormen bestrijdt  als door regelmatige ontwormingsbehandelingen?
  • Een bijkomend voordeel is dat er geen of weinig mestplaatsen zijn op de weide.
  • Ook neemt de opbrengst van de weide toe.

Hooien en bloten

Tijdens het maaien en hooien worden mestballen opengebroken. De wormeieren en ontwikkelende larfjes drogen in door blootstelling aan de zon (UV licht beschadigd larven verder) sterven snel af. Door het kortere gras na het hooien, krijgt de zon volop de kans de wormlarven op de weide verder te verlagen.

Bij bloten wordt het lange gras welk een bescherming vormt voor de larfjes rond de mestplaatsen verwijderd. Daarnaast worden de mestballen open gebroken en de mest verspreid. Bij droog warm weer kan bloten bijdragen aan een verdere vermindering van de infectie druk op de weide. Als er wordt gebloot in het najaar bij vochtig koel weer zal de infectie rond de mestplaatsen over de hele weide worden verspreid. Paarden die normaal infectie vermijden door niet rond de mestplaatsen te grazen kunnen nu juist wel een zwaardere infectie oplopen.

Hooien is onderdeel van weidemanagement

Paarden, schapen en geiten grazen samen

Begrazing met andere diersoorten

Als u paardenweides gedurende de late winter en vroege lente laat begrazen door herkauwers zal het aantal infectieuze larven voor paarden op deze weide sterk afnemen.

Let wel runderen en schapen kunnen de leverbot parasiet, verspreiden. Na opname van het besmettelijke stadium door de leverbotslak kunnen paarden zichook weer besmetten met leverbot.