Bewust omgaan met wormbeheersing

Met een wormbeheersingsprogramma wordt bereikt dat uw paard geen ziekte ondervindt van maagdarmwormen, het risico op herbesmetting sterk wordt verminderd en dat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van chemische middelen.
Maatregelen om de omgeving van uw paard zoveel mogelijk vrij te houden van wormlarven kunt u vinden onder weidemanagement. Om een advies te kunnen geven wanneer uw paard moet worden behandeld is het noodzakelijk dat op gezette tijden de mest bij uw paard wordt onderzocht. Om een inschatting te kunnen maken hoe zwaar de omgeving van uw paard is besmet met wormlarven vragen wij u om de korte vragenlijst in te vullen bij elke mestmonster name.

De uitgangspunten van een modern wormbestrijdingsprogramma zijn: de omgeving van uw paard zo vrij mogelijk van wormlarven te houden en alleen uw paard te behandelen als het nodig is.

Mestonderzoeken 1ste jaar van het wormbeheersingsprogramma

Dit systeem is gericht tegen strongyliden/bloedwormen. U kunt op elk moment gedurende het weideseizoen met het wormbeheersingsprogramma beginnen.

  • Indien u aanvangt in het voorjaar zou bij alle aanwezige paarden voor het naar buiten gaan een wormeitelling uitgevoerd moeten worden. Als uw paarden het hele jaar buiten lopen kunt u het eerste mestonderzoek plannen vanaf ongeveer half maart. Anders ongeveer een week voor het naar buiten gaan. Na dit eerste mestonderzoek worden alleen die dieren behandeld die een hoog aantal wormeieren uitscheiden.
  • Twee maanden later ongeveer in juni wordt een tweede mestonderzoek uitgevoerd en net als in de lente worden alleen paarden met een hoge eiuitscheiding behandeld
  • In september adviseren wij een laatste mestonderzoek. Na 3 mestonderzoeken gedurende het weideseizoen is duidelijk of uw paard een hoge, een lage, of geen uitscheider van bloedwormeieren is.

Na een eerste jaar van selectief ontwormen kunnen paarden worden aangewezen die gedurende het hele weideseizoen lage eitellingen hadden. Deze dieren hebben het hele jaar geen ontwormingskuren nodig gehad! Verder kunt u nu ook paarden aanwijzen die bij elke wormeitelling positief worden getest ondanks dat deze dieren na elke positieve mestonderzoek werden behandeld. Blijkbaar zijn dit paarden die weinig weerstand opbouwen tegen worminfecties en deze dieren zullen we regelmatig moeten blijven behandelen.

Mestonderzoeken in de daarop volgende jaren

In het tweede jaar kunnen we, bij de dieren die het voorafgaande jaar weinig eitjes uitscheidden soms volstaan met 2 eitellingen per jaar, één in het voorjaar en één in het najaar. Twee mestmonsters per jaar zijn alleen voldoende als de manier waarop het paard wordt gehouden hetzelfde is gebleven er zich geen abnormale weersomstandigheden hebben voorgedaan in de voorafgaande periode. Wilt u overgaan op 2 mestonderzoeken per jaar, neem dan eerst even contact met ons op.

Met elke uitslag krijgen we steeds beter inzicht hoe goed elk paard om kan gaan met wormen. Bij veranderingen in de leefomstandigheden van uw paard (pensionstalling naar permanent weiden bijvoorbeeld, meer paarden per hectare weiland) moet er wel worden bekeken worden hoe uw paard met deze veranderingen in wormbesmetting omgaat. Bij moderne wormbestrijding moet de paardeneigenaar wel bereid zijn om de infectiedruk in de omgeving van het paard zo laag mogelijk proberen te houden. Op de pagina weidemanagement leest u daar meer over.

Behandeling van ingekapselde larven

Paarden tot 5 – 6 jaar ontwikkelen vaker de ziekte larvale cyathostominosis. Soms adviseren wij om jonge dieren, met een hoog aantal eieren per gram mest, die in zwaar besmette weides hebben gelopen in november, een behandeling te geven met moxidectine. Dit kan eventueel worden gecombineerd met een behandeling tegen lintwormen

Behandeling van lintwormen

  • Voor het selectief behandelen tegen lintwormen kunt u 2 wegen volgen:

    Behandelen naar aanleiding van de uitslag van de EquiSal Lintworm test.  Deze test eenmaal per jaar laten uitvoeren. Alhoewel mestonderzoek geen gevoelige methode is voor lintworm diagnostiek, vinden wij van tijd tot tijd lintworm eieren in de mest (ze zitten in segmenten).

  • Een blinde behandeling elk jaar met een middel dat werkt tegen lintwormen.

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze manier van wormbestrijding? Bestel dan nu een wormcheckkit!