De Equisal Lintworm test op speeksel

Lintwormen kunnen koliek veroorzaken en brengen de darmwand schade toe. De volwassen lintworm leeft in de darm en scheidt zijn eitjes uit in pakketjes. Deze eitjes komen vrij zodra de pakketjes openbreken. Vaak barsten deze pakketjes pas open als de mest op de wei ligt. Hierdoor is mestonderzoek helaas niet betrouwbaar om lintworminfecties op te sporen. Vandaar dat een paardeneigenaar veelal ‘blind’ zijn paard behandeld, d.w.z. zonder te weten of een lintworm behandeling nodig is. Gelukkig is er nu de Equisal Lintworm test

Blind behandelen is niet goed: het bevordert wormresistentie en belast dier en milieu onnodig met een diergeneesmiddel.

De EquiSal Lintworm test is door Austin Davis Biologics Ltd ontwikkeld en is exclusief in Nederland bij VPL Het Woud verkrijgbaar.  De test wordt in Engeland uitgevoerd. De test maakt het mogelijk om lintworminfecties op te sporen en om te bepalen het paard een behandeling nodig heeft.

Vanaf nu ontwormt u uw paard voor lintwormen, alleen als het nodig is.

De EquiSal Lintworm test is een gebruikers- vriendelijke test waarbij u zelf speeksel bij uw paard afneemt en het monster instuurt naar het laboratorium. De benodigde materialen ontvangt u van ons, VPL Het Woud.

Resultaten met deze nieuwe test laten zien dat slechts 30% van de onderzochte paarden behandeld moest worden.

De EquiSal Lintworm test is een innovatieve test op speeksel, die aantoont of uw paard een schadelijke lintworminfectie heeft.  Het speeksel kan de paardeneigenaar zelf afnemen met de bijgeleverde swab, die verkleurd zodra voldoende speeksel is afgenomen. De EquiSal Lintworm test meet de hoeveelheid specifieke antilichamen tegen lintworm. De test bestaat uit 3 onderdelen (zgn. ELISA’s) waarbij gecorrigeerd wordt voor de speekselproductie en het rantsoen van het betreffende paard.

Met een complexe berekening (algoritme) worden de resultaten van de 3 ELISA tests omgezet in een getal dat eenduidige gerelateerd is aan de hoeveelheid aanwezige lintwormen. De EquiSal Lintworm test is getest (gevalideerd), volgens de geldende richtlijnen.  Bij de validatie zijn speekselmonsters van slachtpaarden gebruikt waarbij het aantal lintwormen in de darmen naderhand is geteld.

Drie besmettings klasses kunnen worden onderscheiden.

LAAG, zonder aantoonbare lintworm besmetting

MATIG met 1-19 lintwormen aanwezig, en

HOOG met meer dan 20 lintwormen aanwezig.

De bijhorende speeksel monsters van in totaal 104 paarden werden getest en vervolgens statisch geanalyseerd. Onder meer werd de testgevoeligheid en het onderscheidend vermogen bepaald.

Bij analyse zijn de groepen met matige en hoge aantallen lintwormen samengevoegd. Er bleek een sterkte relatie te bestaan tussen de EquiSal Speeksel Score en de hoeveelheid aanwezige lintwormen.  Vrijwel alle paarden met lintwormen waren positief met de EquiSal test.  Een klein aantal paarden met slechts enkele lintwormen werden negatief getest.  Deze lage aantallen lintwormen worden als niet ziekte makend beschouwd. Belangrijk is dat alle paarden met grote aantallen lintwormen allemaal positief werden getest met de EquiSal test.

De conclusie die wordt getrokken is dat de EquiSal Lintworm test alle paarden met een pathogeen aantal lintwormen van 20 of meer altijd correct als positief identificeert.  De test is daarom zeer geschikt is om die paarden aan te wijzen die een lintworm behandeling nodig hebben!.

Test op speeksel

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitslagen van de EquiSal lintworm test. De test onderscheidt paarden met lage aantallen, grensgevallen en matig/hoge aantallen lintwormen.  Behandeling wordt geadviseerd zoals hieronder aangegeven.

In de figuur hieronder worden de mogelijke uitslagen schematisch aangeduid.