Mestonderzoek bij kippen

Mestonderzoek bij kippen is een eenvoudige manier om een indruk te krijgen van de worminfectie(s) binnen een koppel of van individuele dieren. Niet alleen wordt bepaald of er volwassen eitjes leggende wormen aanwezig zijn, maar er wordt ook gekeken of de wormbesmetting zo hoog is dat een behandeling noodzakelijk nodig is.

Bij het mestonderzoek wordt werkelijk de hoeveel wormeitjes in de mest geteld. Dit wordt gedaan met de McMaster techniek. De uitslag wordt uitgedrukt als het aantal worm eitjes per gram mest: EPG. De uitslag van een wormeitelling geeft een indicatie over de wormbesmetting bij uw kippen.

Mest verzamelen

Zoals u misschien weet produceren kippen 2 soorten mest. In de ochtend worden vaak de blinde darmen geledigd. Deze blinde darm mest is dun van samenstelling, licht van kleur en kan enorm stinken. Als u deze mest ziet is dit dus normaal. Daarnaast is er de ‘gewone’ mest die vaster van consistentie is met vaak witte stukken in de mest. De witte delen zijn afvalstoffen afgescheiden door de nieren, die in cloaca aan de mest worden toegevoegd.  Bij het verzamelen van mestmonsters moet zowel dunne– als dikke darm mest worden verzameld. Immers er zijn parasieten die vooral in de blinde darm voorkomen en omgekeerd.

dunnedarmmest
Blinde darm mest

Een handige methode om blinde darm mest te verzamelen is als u ’s avonds voordat de dieren op stok gaan een stuk papier onder de zitstokken legt en dit, indien mogelijk, wegneemt voordat de dieren er ’s ochtends over heen lopen. De blinde mest kunt u van het papier schrapen.
De mengmestmonsters moeten zeer goed worden gemengd, anders bestaat het gevaar dat de mest van slechts enkele dieren wordt onderzocht en de uitslag geen afspiegeling zal zijn van de wormbelasting in de koppel. Neem van het gemengde monster een balletje van 3 – 4 cm doorsnede en stuur dit naar ons laboratorium

  • Bij individuele kippen met problemen kunt u deze tijdelijk in een kooi zetten en zo de mest verzamelen.
  • Bij kleine koppels is het zaak van zoveel mogelijke dieren de verschillende soorten mest te verzamelen
  • Bij grote koppels kunt u zich beperken tot 70 dunne darm monsters en minimaal 25 blinde darm monsters.

Waarom mestonderzoek bij kippen?

Bij mestonderzoek wordt niet alleen bepaald of er wormen zijn en van welke soort maar er wordt ook gemeten hoe zwaar de besmetting is. Een lichte besmetting met grote spoelwormen is vaak geen reden voor een behandeling terwijl enkele haarworm eitjes al voldoende reden is voor een behandeling.

Problemen vaststellen

Mestonderzoek kan worden gebruikt om de diagnose te stellen bij een koppel kippen of bij individuele kippen als er problemen zijn als diarree, vermageren, onvoldoende groei, te weinig eieren enz. Bij aanwezigheid van worm(eieren) kunnen de aanwezige problemen mogelijk worden verklaard. In het geval dat u de oorzaak van problemen wilt weten moeten mestmonsters worden verzameld van dieren die de problemen vertonen. Als er individuele kippen met problemen zijn kunt u deze tijdelijk in een kooi zetten en zo de mest verzamelen. Bestel hier een wormcheckkit!

Problemen voorkomen

Mestonderzoek kan ook worden gebruikt om te bepalen of een koppel een wormbesmetting heeft waarbij behandeling noodzakelijk is. Hiervoor wordt het aantal eitjes per gram mest bepaald, en uitgedrukt als EPG(eitjes per gram mest). Het is van groot belang dat het mestmonster dat verzameld wordt representatief is voor de koppel, en dat monsters worden afgenomen van een voldoende aantal dieren. Neem het monster niet van de kleinste of de meest vitale dieren. Bestel hier een wormcheckkit!

Bepalen of behandeling heeft geholpen

Om te bepalen of een behandeling heeft geholpen kan na het aantonen van een wormbesmetting en de daar op volgende behandeling een tweede mestonderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of de behandeling is geslaagd. Zo weet u daadwerkelijk of de behandeling is aangeslagen. Neem het mestmonster 14 dagen na de behandeling.

Niet alleen onderzoek

VPL ‘Het Woud’ is een onafhankelijk parasitologisch laboratorium dat niet alleen dit ontlastingsonderzoek voor u kan uitvoeren, maar wij geven ook een gericht ontwormingsadvies. Door onze parasitologische kennis en ervaring zijn wij in staat om wormbestrijdingsprogramma’s te ontwikkelen specifiek voor kippen en de omstandigheden waaronder zij gehouden worden!