Wormbestrijding bij schapen en geiten

Het routinematig gebruik van ontwormingsmiddelen leek tot voor enkele jaren terug een succesvolle strategie in de bestrijding van maagdarmwormen bij Nederlandse schapen. Maar wormen ontwikkelen in zeer rap tempo resistentie tegen ontwormingsmiddelen. De wormbestrijding bij schapen moet echt anders!

Door ondermeer de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht zijn nieuwe richtlijnen opgesteld die de ontwikkeling van wormresistentie moeten tegengaan. Er worden 4 richtlijnen onderscheiden: ten eerste behandeling van lammeren alleen op basis van mestonderzoek, verder het doorvoeren van beweidingsmaatregelen. Daarnaast is het belangrijk dat een gedeelte van de kudde onbehandeld blijft en dat van insleep van resistente wormen wordt  voorkomen.

Deze maatregelen zorgen voor een verminderde afhankelijkheid van ontwormingsmiddelen. De nieuwe methode van wormbestrijding staat uitgebreid beschreven onder ‘Nieuwe Wormbestrijding’. Deze nieuwe wormbestrijding  is bedoeld voor zowel de hobby-schapenhouderij als de meer bedrijfsmatig gehouden schapen. Ook geitenhouders worden aangemoedigd deze richtlijnen toe te passen

Bestel wormcheckkit

Via deze site kunt u een wormcheckkit bestellen, waarin alle benodigdheden en instructies zitten voor het verzamelen van een mestmonster. Daarbij ontvangt u ook een vragenlijst over de dieren en over de omstandigheden waaronder deze gehouden worden, zodat wij een passend advies kunnen geven.

Verzend mestmonster

De mest kunt u vervolgens in de bijgevoegde voorgeadresseerde envelop met de normale briefpost naar ons laboratorium terugsturen! Met de wormcheckkit ontvangt u ook een korte vragenlijst waarin gegevens worden gevraagd met betrekking tot uw koppel schapen of geiten

Ontvang resultaten

Na ontvangst van uw mestmonster analyseren wij de mest. Tevens nemen wij de door u ingevulde vragenlijst door. U ontvangt binnen 1-2 werkdagen een advies over de wormbestrijding per e-mail of post.

De website voor schapen en geiten

Op onze site vindt u veel informatie over de huidige inzichten over de bestrijding van maagdarmwormen. Mestonderzoek speelt hierbij een belangrijke rol hierbij. Daarnaast vindt u informatie over de belangrijkste maagdarmwormen bij schapen. De service die wij aanbieden voor schapen is er natuurlijk ook voor geiten. De resistentie problemen zijn op dit moment groter bij geiten dan bij schapen. Het is daarom van groot belang dat ook bij geiten de nieuwe wormbestrijding wordt ingevoerd.