Ontwormingsmiddelen

Ontwormingsmiddelen voor paarden kunnen op grond van het werkingsmechanisme van de actieve stof, in 4 groepen worden opgedeeld. Er zijn drie groepen werkzaam tegen rondwormen en één groep is werkzaam tegen alleen lintwormen
Er zijn 4 groepen middelen;

  • Producten gebaseerd op fenbendazole
  • Producten gebaseerd op pyrantel pamoaat
  • Producten gebaseerd op ivermectine of moxidectine
  • Producten gebaseerd op praziquantel

In de afwezigheid van resistentie werken de wormmiddelen van de eerste 3 groepen tegen alle rondwormen. Echter door resistentie is de werkzaamheid van sommige groepen tegen bepaalde wormen verminderd. Naast de activiteit tegen rondwormen is pyrantel ook werkzaam tegen de belangrijkste lintworm, terwijl de op ivermectine gebaseerde producten ook tegen de larven van de paardenhorzel gebruikt kunnen worden. Moxidectine is ook werkzaam tegen een klein gedeelte van ingekapselde larven.
Lees en volg altijd de dosering en toedieningswijze zoals aangegeven op de bijsluiters van de ontwormingsmiddelen! Bereken indien nodig het gewicht van uw paard.

Overzicht verschillende werkzame stoffen
GroepFenbendazolePyrantelIvermectineMoxidectinePraziquantel
Strongyliden volwassen++++++++
Strongyliden larven+/-+
Spoelwormen++++++/-+/-
LintwormenDubbele dosis+++
Aarsmaden++++++/-+/-
ProductnamenPanacur®Equiworm P®
Hippotwin®
Banminth®
Strongid®
Eqvalan®
Furexel®
Bimectin®
Hippomec®
Furexel®
Equimenctin®
Eraquell®
Noromectin®
Equimectin®
Equest®Equimax®
Eqvalan Duo®
Equest Pramox®*
Furexel combi®

Alle ontwormingsmiddelen worden in meer of minder mate met de mest uitgescheiden. Alleen de ivermectines hebben een langdurige insecticide activiteit en hebben zo een negatieve invloed hebben op insecten op de weide.

Behandelingsintervallen

Een behandelingsinterval is de tijd tussen twee behandelingen en het opnieuw verschijnen van wormeitjes in de mest. Een behandelingsinterval wordt meestal door de fabrikant aangegeven op de bijsluiter; als de periode waarna een herhalingsbehandeling gegeven zou moeten worden met het zelfde middel. Dit interval is een afspiegeling van de effectiviteit en werkingsduur van een middel, en verschilt tussen de verschillende groepen ontwormingsmiddelen. Voor pyrantel, fenbendazole, ivermectine en moxidectine worden respectievelijk 6, 6, 8 en 12 weken als interval voor een herhalingsbehandeling opgegeven.

Behandelingsintervallen verschillen sterk

Deze intervallen worden bepaald onder experimentele omstandigheden, waarbij paarden kunstmatig worden besmet en zijn geen afspiegeling van de natuurlijke omstandigheden bij u thuis. Het herverschijnen van wormeitjes is sterk afhankelijk van het besmettingsniveau op het bedrijf/op stal; hoe minder wormenlarven in de omgeving hoe langer deze periode kan zijn. Behandelingsintervallen van één en hetzelfde middel kunnen daarom sterk verschillen tussen paarden en bedrijven! De behandelingsintervallen zoals aangegeven op de bijsluiter zijn feitelijk minimum behandelingsintervallen. Met mestonderzoek kunt u het juiste behandelingsinterval voor uw paard bepalen. Alle verschillende soorten middelen zitten in ons assortiment.Echter niet alle merken worden geleverd, een overzicht van de te leveren middelen, vindt u hier. Wormmiddelen worden alleen geleverd aan klanten van VPL Het Woud, die in de voorgaande maand een mestonderzoek hebben laten uitvoeren dat niet negatief was. Klanten moeten hiervoor eerst inloggen. Indien er aanleiding voor is, plannen wij een bezoek in (op kosten van VPL) naar uw paarden.