Ontwormingsmiddelen

Ontwormingsmiddelen voor paarden kunnen op grond van het werkingsmechanisme van de actieve stof, in 4 groepen worden opgedeeld. Er zijn drie groepen werkzaam tegen rondwormen en één groep is werkzaam tegen alleen lintwormen.
Er zijn;

  • fenbendazole gebaseerde producten
  • pyrantel pamoaat gebaseerde producten
  • ivermectine of moxidectine gebaseerde producten
  • praziquantel gebaseerde producten.

In de afwezigheid van resistentie werken de wormmiddelen van de eerste 3 groepen tegen alle rondwormen. Echter door resistentie is de werkzaamheid van sommige groepen tegen bepaalde wormen verminderd. Naast de activiteit tegen rondwormen is pyrantel ook werkzaam tegen de belangrijkste lintworm. De ivermectine gebaseerde producten kunnen ook tegen de larven van de paardenhorzel gebruikt kunnen worden. Als laatste is moxidectine  ook werkzaam tegen een klein gedeelte van ingekapselde larven.
Lees en volg altijd de dosering en toedieningswijze zoals aangegeven op de bijsluiters van de ontwormingsmiddelen! Bereken indien nodig het gewicht van uw paard.

Overzicht verschillende werkzame stoffen
GroepFenbendazolePyrantelIvermectineMoxidectinePraziquantel
Strongyliden volwassen++++++++
Strongyliden larven+/-+
Spoelwormen++++++/-+/-
LintwormenDubbele dosis+++
Aarsmaden++++++/-+/-
ProductnamenPanacur®Equiworm P®
Hippotwin®
Banminth®
Strongid®
Eqvalan®
Furexel®
Bimectin®
Hippomec®
Furexel®
Equimenctin®
Eraquell®
Noromectin®
Equimectin®
Equest®Equimax®
Eqvalan Duo®
Equest Pramox®*
Furexel combi®

Alle ontwormingsmiddelen worden in meer of mindere mate met de mest uitgescheiden. Alleen de ivermectines hebben een langdurige insecticide activiteit en hebben zo een negatieve invloed hebben op insecten op de weide.

Behandelingsintervallen

Een behandelingsinterval is de tijd tussen twee behandelingen en het opnieuw verschijnen van wormeitjes in de mest. Dit  behandelingsinterval wordt meestal door de fabrikant aangegeven op de bijsluiter.  Dit interval is een afspiegeling van de effectiviteit en werkingsduur van een middel. Het interval verschilt tussen de verschillende groepen ontwormingsmiddelen. Voor pyrantel, fenbendazole, ivermectine en moxidectine worden respectievelijk 6, 6, 8 en 12 weken als interval voor een herhalingsbehandeling opgegeven.

Behandelingsintervallen verschillen sterk

Deze intervallen worden bepaald onder experimentele omstandigheden. Paarden worden kunstmatig  besmet en zijn geen afspiegeling van de natuurlijke omstandigheden bij u thuis. Het herverschijnen van wormeitjes is sterk afhankelijk van het besmettingsniveau op het bedrijf/op stal. Hoe minder wormenlarven in de omgeving hoe langer deze periode kan zijn. Behandelingsintervallen van één en hetzelfde middel kunnen daarom verschillen tussen paarden en bedrijven! De behandelingsintervallen zoals aangegeven op de bijsluiter zijn feitelijk minimum behandelingsintervallen. Met mestonderzoek kunt u het juiste behandelingsinterval voor uw paard bepalen.

Alle verschillende soorten middelen zitten in ons assortiment. Echter niet alle merken worden geleverd. Een overzicht van de te leveren middelen, vindt u hier. Wormmiddelen worden alleen geleverd aan klanten van VPL Het Woud. Daarbij moeten deze klanten in de  voorgaande maand een mestonderzoek hebben laten uitvoeren dat niet negatief was. Voor bestellen moeten klanten eerst inloggen. Indien er aanleiding voor is, plannen wij een bezoek in (op kosten van VPL) naar uw paarden.