Ontwormingsmiddelen

Ontwormingsmiddelen voor paarden kunnen op grond van het werkingsmechanisme van de actieve stof, in 4 groepen worden opgedeeld. Er zijn drie groepen werkzaam tegen rondwormen en één groep is werkzaam tegen alleen lintwormen.
Er zijn;

  • fenbendazole gebaseerde producten
  • pyrantel pamoaat gebaseerde producten
  • ivermectine of moxidectine gebaseerde producten
  • praziquantel gebaseerde producten.

In de afwezigheid van resistentie werken de wormmiddelen van de eerste 3 groepen tegen alle rondwormen. Echter door resistentie is de werkzaamheid van sommige groepen tegen bepaalde wormen verminderd. Naast de activiteit tegen rondwormen is pyrantel ook werkzaam tegen de belangrijkste lintworm. De ivermectine gebaseerde producten kunnen ook tegen de larven van de paardenhorzel gebruikt kunnen worden. Als laatste is moxidectine  ook werkzaam tegen een klein gedeelte van ingekapselde larven.
Lees en volg altijd de dosering en toedieningswijze zoals aangegeven op de bijsluiters van de ontwormingsmiddelen! Bereken indien nodig het gewicht van uw paard.

Overzicht verschillende werkzame stoffen
GroepFenbendazolePyrantelIvermectineMoxidectinePraziquantel
Strongyliden volwassen++++++++
Strongyliden larven+/-+
Spoelwormen++++++/-+/-
LintwormenDubbele dosis+++
Aarsmaden++++++/-+/-
ProductnamenPanacur®Equiworm P®
Hippotwin®
Banminth®
Strongid®
Eqvalan®
Furexel®
Bimectin®
Hippomec®
Furexel®
Equimenctin®
Eraquell®
Noromectin®
Equimectin®
Equest®Equimax®
Eqvalan Duo®
Equest Pramox®*
Furexel combi®

Alle ontwormingsmiddelen worden in meer of mindere mate, kortdurend of langdurig met de mest uitgescheiden. De macro-cyclische lactonen (bv ivermectine en moxidectine) hebben een langdurige insecticide activiteit en hebben zo een negatieve invloed hebben op insecten op de weide.

Behandelingsintervallen

Een behandelingsinterval is de definitie van de tijd tussen twee behandelingen en is idealiter gebaseerd op het opnieuw verschijnen van een vooraf benoemd zeker % wormeitjes in de mest. Het minimale  behandelingsinterval wordt meestal door de fabrikant aangegeven op de bijsluiter.  Het interval verschilt tussen de verschillende groepen ontwormingsmiddelen. Voor pyrantel, fenbendazole, ivermectine en moxidectine werden respectievelijk 6, 6, 8 en 12 weken als interval bij registratie van het product opgegeven.

Behandelingsintervallen verschillen sterk

Deze intervallen werden bepaald bij introductie van de werkzame stof, onder experimentele omstandigheden. Het wederom verschijnen van wormeieren is sterk afhankelijk van het besmettingsniveau op het bedrijf. Hoe minder wormenlarven in de omgeving hoe langer deze periode kan zijn. De behandelingsintervallen zoals aangegeven op de bijsluiter zijn minimum behandelingsintervallen. Met mestonderzoek kunt u het juiste behandelingsinterval voor uw paard bepalen.