Hoe gaat het nu in de praktijk?

1
U bestelt via onze site een of meerdere wormcheckkit, waarmee u zelf de mest van uw paard verzamelt en deze met de verzendenvelop naar VPL het Woud stuurt. Bij de wormcheckkits die u ontvangt zit een factuur bijgesloten die u middels overschrijving kunt voldoen.
In het eerste jaar adviseren wij tenminste 3 mestonderzoeken; voorjaar, zomer en najaar.
2U verzamelt de mest, volgens de bijgevoegde instructies en stuurt het mestmonster, met de ingevulde vragenlijst met de normale briefpost naar ons laboratorium.
3Na ontvangst onderzoeken wij het mestmonster veelal dezelfde dag, anders de dag erna.
4Aan de hand van het resultaat van het mestonderzoek en de ingevulde vragenlijst, verstrekken wij een advies om eventueel te behandelen. Dit is vaak al dezelfde dag van het onderzoek. Alleen bij een positief mestonderzoek zjn eventueel wormkuren bij VPL het Woud te verkrijgen.
Daarnaast geven wij een advies voor een volgend mestonderzoek. Dit ligt meestal zo’n drie maanden later.
5Rond de tijd dat u een volgend mestmonster zou moeten insturen krijgt u van ons een email bericht met herinnering voor dit mestonderzoek.
6Aan het eind van het eerste jaar, na drie mestonderzoeken, zult u zien dat met name bij volwassen paarden het mestonderzoek meestal negatief verloopt. Rond 50% van de volwassen paarden aangesloten bij VPL heeft door het jaar heen een negatief onderzoek!
7Omdat lintwormen niet of slecht met mestonderzoek zijn te ontdekken adviseren wij om tenminste eenmaal per op lintworm te onderzoeken met de Equisal Lintworm Test.
8U kunt de resultaten van de onderzoeken en de wormbestrijdingsadviezen altijd inzien in op het besloten gedeelte van de onze website, waaarvoor u moet inloggen met de door ons aan u verstrekte gegevens.