Wormmiddelen

Is de uitslag van het mestonderzoek van uw paard, hond of kat positief? Dan kunt u via de webshop de bij behorende wormmiddelen bestellen.

Let op u kunt alleen wormmiddelen paard bestellen als er een positief mestonderzoek tegen over staat. Dus bijvoorbeeld 2 paarden positief mestonderzoek dan is het mogelijk 2 wormspuiten te bestellen. De wormmiddelen paard ziet u alleen in de webshop nadat u bent ingelogd. Let op dat u de wormmiddelen paard binnen 30 dagen na het onderzoek bestelt.

Tot 1 januari kunt u voor elk paard dat u in 2018 hebt laten onderzoeken een wormspuit bestellen voor een behandeling tegen lintwormen, horzels etc.  U kunt alleen bestellen via onze webshop nadat u bent ingelogd

Voor hond en kat kunt u altijd goed effectieve middelen via de webshop bestellen.

Controle op werkzaamheid

Is er een positief mest-, ontlastingsonderzoek? Laat dan tenminste eenmaal per jaar, 10 – 14 dagen na behandeling, de mest of ontlasting nogmaals controleren. Bij een goed werkende ontworming moet de uitslag dan negatief zijn.

Mestonderzoek

Als er <50 in de uitslag staat betekent dit dat er geen eitjes van de betreffende wormensoort zijn gevonden. Vijftig is de drempelwaarde van de McMaster test zoals VPL Het Woud deze uitvoert. Het is theoretisch dus mogelijk dat een paard een EPG = 10 voor bloedwormen heeft (10 eitjes per gram mest) en dat op de uitslag < 50 staat. Zeer lage aantallen eitjes worden dus niet opgepikt. Zeer lage EPG’s zijn zonder betekenis voor het paard en hebben ook geen consequenties voor de gezondheid

De EPG gaat met stapjes van 50 omhoog bij de McMaster test. De volgende waardes kunnen worden weergegeven op de uitslag: < 50, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 etc.

Het advies om al of niet te behandelen van een paard is afhankelijk van uitslag van het mestonderzoek (=de EPG), de leeftijd en de huisvestings omstandigheden. Om dit laatste te kunnen beoordelen vragen wij of u de vragenlijst zorgvuldig in vult.

Of een paard een lichte of zware wormbesmetting heeft wordt niet alleen bepaalt door de hoogte van de EPG maar is daarnaast afhankelijk van de leeftijd en de huisvesting van het betreffende paard.
Als een soort richtlijn voor bijv bloedwormen kunt u aanhouden:

  • Lichte besmetting EPG < 1300
  • Matige besmetting EPG < 2550
  • Zware besmetting EPG > 2500

Ontlastingsonderzoek

Bij het ontlastingsonderzoek bij honden en katten kijken wij in eerste instantie bepaald of er wormeitjes te vinden zijn. Het is een (semi)- kwalitatieve test waarbij het aantal plusjes aangeeft hoeveel eitjes er gevonden zijn.

  • een minnetjes – er zijn geen eitjes gevonden
  • 1 plusje +  er zijn 1 –  20 eitjes gevonden
  • 2 plusje ++  er zijn 20-50 eitjes gevonden
  • 3 plusje +++  er zijn meer dan 50 eitjes gevonden

Giardiaonderzoek

Bij het giardiaonderzoek bij honden en katten kijken wij alleen of er een infectie aanwezig is. Er staat dus een plusje of een minnetje.

Equisal Lintworm onderzoek

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitslagen van de EquiSal lintworm test. De test onderscheidt paarden met lage aantallen, grensgevallen en matig/hoge aantallen lintwormen. Behandeling wordt geadviseerd zoals hieronder aangegeven.

Leverbotonderzoek

Bij de uitslag van het leverbotonderzoek staat geen getal maar een plusje of een minnetje. Bij het leverbot onderzoek met de gemodificeerde Dorsman methode bepalen wij of een paard een leverbotinfectie heeft of niet. Er staat dus geen getal.  Dus ook vinden we maar 1 leverboteitje dan geven wij het advies om te behandelen. Deze behandeling moet altijd door een dierenarts plaats vinden, wij geven daarom ook geen advies over middelen dosering enz.

Longwormonderzoek

Ook bij het longwormonderzoek bepalen wij alleen of er longwormlarfjes in de mest aanwezig zijn, dus net als bij het leverbot onderzoek staat in de uitslag alleen een plusje of een minnetje. Er staat dus geen getal.  Dus ook vinden we maar 1 longwormlarfje dan geven wij het advies om te behandelen.

Aarsmadeonderzoek

Bij het aarsmade onderzoek kijken wij of er aarsmade eitjes op het plakband te zien zijn. In de uitslag staat daarom alleen een plusje of een minnetje. Dus bij elk gevonden eitje geven wij het advies om te behandelen.