Wormen bij de kip

De kip is gastheer van een groot aantal verschillende soorten maagdarmwormen. Er zijn 2 soorten van belang: rondwormen als de spoel- en haarworm, en verschillende soorten lintwormen. Wormen als de spoelworm hebben een directe levenscyclus, zonder tussengastheer, terwijl lintwormen tussengastheren als insecten en slakjes nodig hebben voor hun levenscyclus.

Spoelwormen zijn de meeste voorkomende wormen bij kippen. Lintwormen daarentegen, door de veelal beperkte uitloop hebben die kippen nog hebben is sterk in belang afgenomen. Kippen op batterijen zullen veelal wormvrij zijn, immers de cyclus kan niet wormen voltooid. Door de uitbanning van legbatterijen, en het feit dat kippen steeds vaker de beschikking krijgen over strooisel, zal het belang van wormen bij kippen in de toekomst toenemen.

De meest rechtse pijl wijst naar de dunne darm van een kip met grote spoelwormen. De middelste en linkse pijl wijzen naar de blinde darm van een kip met kleine spoelwormen. (Bron: Janssen Animal Health)

Niet alle wormen zijn gelokaliseerd in het maagdarmstelsel. Gaapwormen die met name vaak bij fazanten worden aangetroffen verblijven als volwassen worm in de luchtpijp.

Problemen met wormen worden meer gezien bij jonge kippen, immers deze dieren moeten nog weerstand opbouwen tegen deze indringers. De opgebouwde weerstand tegen wormen is echter nooit absoluut; bij een hoge hokbesmetting en-of een verlaagde weerstand zullen ook volwassen kippen worm problemen krijgen.

Kippen jonger dan 3 maanden worden vooral door de beide spoelwormen en haarwormen besmet. Bij kippen tussen de 3 en 7 maanden worden met name grote spoelwormen en grote lintwormen aangetroffen. Bij volwassen dieren boven de 7 maanden zijn het vooral klein spoelwormen en lintwormen die het vaakst worden aangetroffen.

In hoeverre een kip last heeft van wormen, hangt af van verschillende zaken. Zo is de soort worm, van groot belang; haarwormen zijn zeer schadelijk terwijl spoelwormen weinig schadelijk zijn. Opgroeiende hennen verdragen lage aantallen spoelwormen zonder klachten, bij grote aantallen zal de voedsel benutting onvoldoende zijn, en de groei zijn vertraagd. Aan de buitenkant is lastig te ontdekken of uw kippen wormen hebben, en zo ja of er zoveel zijn dat een ontwormings behandeling noodzakelijk zal zijn. Mestonderzoek van uw dieren kan hier uitkomst bieden.

Bestel hier een wormcheckkit!