Weidemanagement

In het streven naar een duurzame wormbestrijding speelt weidemanagement bij schapen een grote rol. Ongeacht of u nu veel of weinig land tot uw beschikking heeft.

Het doel van een goed beweidingssysteem is om de besmetting van de weilanden laag te houden en om gevoelige dieren (lammeren) niet op te besmette weides te laten grazen.

Een goed beweidingssysteem zal zeker niet voor iedere schapenhouder hetzelfde zijn. Bedenk telkens of u met een zgn. schone, veilige weide te maken heeft of met een besmette, onveilige weide. Dit onderscheid is van wezenlijk belang omdat het van grote invloed is op de wormbestrijding. Zie hiervoor ook Nieuw wormbestrijding bij schapen

Onderstaande tabel kan u helpen bij de afweging met wat voor een weide u te maken heeft. Neem bij twijfel gerust contact op

Uitscharen in voorjaar

Weidemangement basis regels
Onveilig weideVeilig weide
mei – decemberWeide waar de voorafgaande kudde schapen/geiten korter dan 3 maanden daarvoor heeft gelopen.
Weide waar de voorafgaande kudde schapen/geiten tenminste 3 maanden niet heeft gelopen.
mei – decemberWeide waar de huidige kudde langer dan 2 (juli/ augustus) of 3 (mei/juni; september/oktober) weken gelopen heeft*.Weide waar de huidige kudde nog geen 2 (juli/ augustus) of 3 (mei/juni; september/oktober) weken gelopen heeft*.
mei – decemberTav Nematodirus (april-juni); in het voorafgaande jaar begraasd door lammeren, zeker als er toen problemen met nematodirus warenav Nematodirus; alleen begraasd door volwassen schapen zonder lammeren in het voorafgaande jaar.
mei – decemberTav Nematodirus (juli – september); in het voorjaar
begraasd door lammeren, zeker als er toen problemen met nematodirus waren
Begraasd door andere diersoorten, zoals
rund (geen kalveren) of paard in de voorafgaande periode
mei – decemberWeide waar lammeren of vervangingsooien hebben gelopen in de vorige herfst/winter
Nieuw grasland of hiervoor als hooiland ingebruik
januari – aprilLand waar in het vorige najaar lammeren of vervangingsooien hebben gelopen.Land waar in het vorig najaar volwassen schapen hebben gelopen.
januari – aprilKorter dan 3 maanden geleden
schapen/geiten/kalveren op weide
Land dat in het vorig najaar door andere diersoorten, zoals rund (geen kalveren) of paard is gebruikt

Veilige weide: ja of nee? Ter overweging de volgende ‘weetjes’

  • Als niet-ontwormde lammeren op een veilige weide komen dan duurt het in de periodes mei-juni en september-oktober minstens 3 weken voordat een ‘schone’ wei als onveilig moet worden beschouwd. In de periode juli-augustus duurt dit slechts 2 weken. Het weer heeft invloed op de lengte van deze periode:bij koud droog weer zijn deze periodes iets langer. Als u dus telkens binnen de genoemde periode de dieren omweidt, kunt de betreffende weide als een veilige weide blijven beschouwen.
  • Als ontwormde lammeren op een veilige weide komen dan duurt het tenminste 6 weken voordat de veilige weide als onveilig moet worden aangemerkt. Als lammeren net een negatief mestonderzoek hebben gehad duurt dit 5 – 6 weken voordat de veilige weide onveilige wordt. Een weide die eerder tussen april en augustus begraasd is door schapen mag pas na minstens 3 maanden weer als een veilig worden beschouwd.
  • Een weide die eerder dat jaar begraasd is door schapen mag pas na minstens 3 maanden weer als een veilig worden beschouwd.
  • Gedurende koude winters zijn worm larfjes niet actief. Ze verblijven dan in- of vlak boven de grond. Ze worden in deze periode bijna niet opgenomen door schapen.
  • Overwinterde larven sterven in april en mei bij stijging van temperaturen snel af (nematodirus larven juist niet)