Ontwormingstips bij schapen

Er is al veel over geschreven hoe schapen moeten worden ontwormd, maar in de praktijk gaat het nog niet altijd goed. Daarom volgen hieronder enkele ontwormingstips.

  • Doseer aan de hand van het gewicht van het zwaarste schaap in de kudde. Alle dieren moeten worden behandeld met de hoeveelheid ontwormingsmiddel die de zwaarste schapen in de groep krijgen. Als de lichtste dieren minder dan de helft van de zwaarste dieren wegen, maak dan twee behandelingsgroepen. Bepaal de dosering aan de hand van de zwaarste dieren in elke groep (zie voor indicatie van de gewichten de tabel hieronder).
  • Ontwormingspistolen zijn ontwikkeld om het ontwormingsmiddel in de slokdarm af te geven. Wanneer het middel in de mondholte belandt en wordt doorgeslikt is kans groot dat een grote hoeveelheid direct in de lebmaag belandt, en vanuit daar in het bloed wordt opgenomen. Ontwormingsmiddelen werken optimaal als ze in de pens komen en van daaruit langzaam worden afgegeven naar de lebmaag en darmen. Leg het pistool daarom over de tong heen en spuit het geneesmiddel niet in de bek, maar achter in de keel.
  • Beoordeel voordat u gaat beginnen met ontwormen of het ontwormingpistool de juiste dosering afgeeft. Test bij voorkeur voor elke behandelingsronde of het ontwormingspistool het juiste volume afgeeft. Bijvoorbeeld 2 maal 10 ml in een buisjes van 20 ml, test bij voorkeur met het ontwormingsmiddel zelf.
  • Beperk de hoeveelheid voer voor het ontwormen. De activiteit van ontwormingsmiddelen uit groep 1 en 3 kan worden verlengd als schapen minimaal 12 uur van te voren worden beperkt in hun voer opname. Dit nooit doen bij hoogdrachtige ooien.

Gewichten van enkele veel voorkomende schapenrassen in kg per dier
RasOoiRam
Texek6076
Hampshire6792
Suffolk87120
Quessant1620
Blu du maine70110
Duitse zwartkop80120
Kerry Hill80150
Dorset6575