Kwantitatief onderzoek op zand

Het onderzoek

Bij het kwantitatief onderzoek op zand lossen wij een afgewogen hoeveelheid mest op in een vast volume water. Vervolgens laten wij het monster tenminste 12h hangen en bepalen de hoeveel zand dat  sedimenteert of uitzakt. De testresultaten worden uitgedrukt als percentage zand in de mest. Bijvoorbeeld 10% betekend dat 10% van het totale gewicht mest uit zand bestaat.

Risico groepen

Paarden met zandkoliek hebben meestal een voorgeschiedenis van begrazing op zandgronden, overbegrazing (op zanderige weides) of het voeren van ruwvoer van de grond. Voor deze risico paarden is het aan te raden om tenminste eenmaal per jaar de hoeveelheid zand in de mest te laten controleren.

Zandcheckkit

Door de variatie in darmactiviteit zien we soms vals negatieve resultaten waarbij wij geen zand in mest vinden terwijl de paarden toch (te) veel zand in de darmen bij zich dragen. Als er geen zand is gevonden met de eerste test, stuur dan de tweede test een een paar dagen later in. Wij raden daarom aan om de eerste keer de Zandcheckkit (2 stuks) te bestellen met twee testen.
Als wel zand is gevonden met de eerste test, kan de tweede test worden gebruikt om het paard te hertesten nadat maatregelen zijn getroffen om de hoeveelheid zand in de darmen te verminderen.

zand