Onderzoek van de ontlasting

Wormen van honden kunnen worden overgebracht op mensen. Dit was de reden om routinematig te behandelen en ons advies is dit te vervangen door onderzoek. Om infectie te kunnen uitsluiten wordt bij honden een kwalitatief onderzoek uitgevoerd van hun ontlasting: heeft de hond wormen ja of nee. Zijn er wel of geen wormeieren in de ontlasting van uw hond aanwezig. Het behandelen zonder dat er volwassen wormen zijn die je kunt bereiken met een wormmiddel wordt zo voorkomen.  Zo zorgt u ervoor dat uw hond en het milieu worden niet nodeloos blootgesteld aan (chemische) diergeneesmiddelen.

U kunt het ontlastingonderzoek ook gebruiken om de effectiviteit van uw wormbestrijdingsstrategie op te volgen door op gezette tijden de ontlasting te laten onderzoeken. Heeft de behandeling echt geholpen?

Onderzoek van de ontlasting voor alle honden

Het onderzoek

De honden ontlasting brengen wij in een suikeroplossing en concentreren wij met een centrifuge. De bovenste laag, met daarin eventueel de eieren, onderzoeken wij vervolgens onder de microscoop.

Hoe vaak?

Wij adviseren om iedere 3 maanden een onderzoek van de ontlasting uit te laten voeren. De frequentie van het onderzoek hangt onder meer af of uw hond groot risico loopt om besmet te raken. Vandaar ook de vragenlijst die VPL ‘Het Woud” u vraagt om in te vullen. Ofschoon ontwormingsmiddelen essentieel zijn voor een goed wormbestrijdingsprogramma gaat het gezegde: “baat het niet, schaadt het niet” niet op! Diergeneesmiddelen moeten niet onnodig worden toegediend.

Spoelwormeitje

Niet alleen onderzoek

VPL Het Woud is een onafhankelijk laboratorium opgericht om diereigenaren te helpen bij het gericht bestrijden van parasieten bij hun dieren.

VPL ‘Het Woud’ voert ontlastingsonderzoek uit en koppelt daaraan een deskundig advies. Onze dierenartsen hebben een expertise op het gebied van parasitologie en staan altijd voor u klaar.