Wormbestrijding bij kippen

De afgelopen decennia was het belang van wormen in de moderne pluimveehouderij beperkt. Door de intensieve houderij systemen met geen of zeer beperkte scharrel mogelijkheden was het niet mogelijk voor de wormen om de levenscyclus te voltooien. Door de vraag van consumenten naar houderij systemen met meer aandacht voor dierenwelzijn zien we de laatste jaren steeds meer houderij systemen met scharrel en uitloop mogelijkheden en een toename van wormen en wormziekten.

haan

Alle kippen met de mogelijkheid tot scharrelen zullen in aanraking komen met wormen. Het is bijna niet te vermijden. Op zich is dat ook geen probleem immers kippen kunnen goed overleven met lichte (spoel)wormbesmettingen. Echter als er (te) veel kippen op een kleine oppervlakte lopen en de infectie druk sterk toeneemt kunnen de aantallen wormen snel toenemen. Ook verzwakte dieren bijvoorbeeld t.g.v een virus infecties, of door een ruiperiode kunnen een toename van het aantal wormen laten zien

Hobby pluimveehouders

Bij hobby pluimveehouders zijn wormbesmettingen altijd een probleem geweest. Echter door beperkte kennis van maagdarmwormen en de afwezigheid van de mogelijkheid een juiste diagnose te stellen middels mestonderzoek is goede wormbestrijding lastig. Met als gevolg dat kippen soms teveel maar nog veel vaker te weinig worden behandeld.

Diagnose

Acute virale ziektes zijn vaak makkelijk te onderkennen bij kippen. Het is echter lastig om aan de buitenkant te kunnen zien of een kip een worminfectie bij zich draagt.
Bij chronische worminfecties kan vermagering opvallen, het verenpak wordt dof, en de lellen en poten worden bleek van kleur. Veel chronische ziektes gaan echter gepaard met deze aspecifiek symptomen, en het is vaak alleen mogelijk om met een mestonderzoek de worminfectie te bevestigen. Diarree is eerder uitzondering dan regel bij een worminfectie. Bij diarree zijn besmeurde eieren vaak opvallend.

Bij VPL het Woud bestaat er nu de mogelijkheid om de mest van uw kippen op een betrouwbare en voordelige manier te laten onderzoeken op wormen. Waardoor u nu zekerheid krijgt of u moet behandelen, niet te vaak maar ook niet te weinig.

Biologisch gehouden kippen

Bestel wormcheckkit

Via deze site kunt u een wormcheckkit bestellen, waarin alle benodigdheden en instructies zitten voor het verzamelen van een mestmonster van uw koppel kippen. Daarbij ontvangt u ook een vragenlijst over dit koppel en over de omstandigheden waaronder deze gehouden worden, zodat wij een passend advies kunnen geven.

Verzend mestmonster

De ontlasting kunt u vervolgens in de bijgevoegde voorgeadresseerde envelop met normale briefpost naar ons laboratorium terugsturen! Met de wormcheckkit ontvangt u ook een korte vragenlijst waarin gegevens worden gevraagd met betrekking tot uw kippen.

Uitslag per email

Na ontvangst van het monster en de ingevulde vragenlijst op ons laboratorium, krijgt u binnen 2-3 werkdagen de resultaten en een wormbestrijdingsadvies per e-mail (of per post) thuis gestuurd

De website voor kippen

Op onze site vindt u belangrijke (en interessante) informatie over de bestrijding van wormen en ectoparasieten bij kippen.