Middelen tegen rondwormen

Op grond van het werkingsmechanisme van de actieve stof kunnen ontwormingsmiddelen voor schapen in vier groepen worden onderverdeeld, zie hiervoor de tabel hieronder. Al de middelen uit de vier groepen zijn, in de afwezigheid van resistentie, werkzaam tegen de belangrijkste rondwormen. De effectiviteit van de ivermectines tegen nematodirus is echter beperkt.
Hoewel er verschillen in effectiviteit kunnen zijn tussen middelen binnen een groep, doden de middelen de wormen allemaal op dezelfde specifieke manier. Wanneer wormen resistent zijn tegen een middel uit een groep zijn ze dit ook tegen andere middelen uit dezelfde groep! Zelfs als die middelen nog niet eerder gebruikt zijn. Dit noemen we nevenresistentie. De aanbeveling dat er geroteerd moet worden tussen wormmiddelen betekent dus dat een middel uit een andere groep gebruikt moet worden!

Groep 1 middelen (benzimidazoles) zijn ten gevolge van resistentie tegen de meeste rondwormen niet meer goed werkzaam. Voor behandeling van lintwomen en nematodirus infecties zijn producten uit deze groep nog zeer goed bruikbaar .

Ontwormingsmiddelen schaap
MiddelHandelsnamenHandelsnamen
Groep 1 (Pro)benzimidazolenAlbendazoleValbazen, Veteol
Groep 1 (Pro)benzimidazolenFenbendazole
Panacur
Groep 1 (Pro)benzimidazolenOxfendazole

Bovex, Systamex
Groep 1 (Pro)benzimidazolenFebantel
Rintal
Groep 2
Imidithiazoles

LevamisolL-Ripercol drench, Levacide, Levacol, Wormboli levamisole, Endex 8,75% (incl triclabendazole tegen leverbot),
Groep 3
Avermectines
Ivermectine
Ivomec, Ivomec-S, Oramec, Panomec Injectievloeistof , Noramectine
Groep 3
Avermectines
DoramectineDectomax, Prontax
Groep 3
Avermectines
Moxidectine
Cydectin 0,1% orale suspensie
Groep 4
Amino-acetonitrile-derivaten
Monepantel
Zolvix

LEES EN VOLG ALTIJD DE DOSERING EN TOEDIENINGSWIJZE ZOALS AANGEGEVEN OP DE BIJSLUITERS VAN DE ONTWORMINGSMIDDELEN!

Alle ontwormingsmiddelen worden in meer of minder mate met de mest uitgescheiden. Alleen de ivermectines hebben een langdurige negatieve invloed op vrijlevende insecten en andere ongewervelde diertjes op de weide.

Middelen tegen leverbot

In Nederland zijn 2 ontwormingsmiddelen beschikbaar specifiek voor leverbotinfecties. Ten eerste producten gebaseerd op triclabendazole; Tribex en Fasinex. In Noord Holland is er een wijdverspreide resistentie van leverbot tegen triclabendazole. Ook in andere gebieden neemt de resistentie van leverbot tegen triclabendazole hand over hand toe. Sinds 2009 is er weer een product met closantel op de markt; Flukiver Combi. Dit is een combinatie preparaat met mebendazole.