Wormbestrijding bij schapen

Om ziekte en productie-verliezen ten gevolge van maagdarmwormen bij schapen tegen te gaan, zijn behandelingen tegen maagdarmwormen onvermijdelijk. Zowel hobby als bedrijfsmatige schapenhouders zijn sterk afhankelijk geworden van ontwormingsmiddelen.  Wormbestrijding bij schapen moet daarom anders.

Daarnaast ontwormen veel schapenhouders hun dieren in de veronderstelling dat het doel van wormbestrijding is om de schapen volledig vrij van wormen te houden. Deze veronderstelling is echter niet juist! Er moet juist een balans zijn tussen maagdarmworm besmetting enerzijds en de opbouw van weerstand tegen maagdarmwormen en de gezondheid van de schapen anderzijds.

De afgelopen jaren is echter gebleken dat hoe vaker en intensiever men de dieren behandelt des te sneller de wormen ongevoelig voor die middelen (wormresistentie). Het is nu bijna 15 jaar geleden dat de eerste Zuid-Afrikaanse schapenboer gestopt is, omdat het niet meer mogelijk was de maagdarmwormen bij zijn dieren te bestrijden.

Situatie in Nederland

In Nederland is het gelukkig (nog) niet zo ver. Maar ook in Nederland wordt de situatie nijpend; ontwormingsmiddelen uit groep 1 (benzimidazolen) zijn op de meeste schapenbedrijven niet meer werkzaam. Afgelopen jaar is ook wormresistentie aangetoond tegen middelen uit de in 2012 nieuwe groep van monepantel (Zolvix). Het is echt de hoogste tijd om maatregelen te nemen om de verdere ontwikkeling van resistentie te vertragen! Daar komt bij dat er voorlopig geen nieuwe groepen wormmiddelen zullen worden ontwikkeld. Wij moeten het dus met de bestaande middelen doen. (Inter) nationale specialisten spreken niet voor niets hun zorg hierover uit.

De nieuwe manier waarop we maagdarmwormen moeten bestrijden is de uitkomst van discussies tussen specialisten van o.a. de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. De uitgangspunten zijn: alleen schapen of geiten behandelen wanneer het nodig is aan de hand van mestonderzoek, een deel van de kudde niet behandelen en meer gebruik maken van beweidingsmaatregelen. Het zal u niet verbazen dat VPL ‘ Het Woud” 100% achter deze richtlijnen staat, en u graag hierbij wilt helpen