De verschillende onderzoeken bij VPL het Woud

Mestonderzoek

Als belangrijkste voeren wij het regulier mestonderzoek uit met de McMaster techniek. Dit is de test op de mest van gezonde paarden waarbij wordt bepaald of en hoeveel wormeitjes een paard uitscheidt. VPL het Woud gebruikt het mestonderzoek om te bepalen of een paard ontwormd moet worden. Bij herhaling van het mestonderzoek kunnen zogenaamde uitscheiders worden aangewezen.
Om de effectiviteit van een behandeling te bepalen kan 14 dagen na een positief mestonderzoek een tweede mestmonster worden onderzocht. Dit mestmonster moet dan negatief zijn.

Mestonderzoek wordt ook ingezet om nieuwe paarden in de kudde te testen.

Nemen van mestmonster

Equisal lintworm onderzoek

De EquiSal Lintworm test is een innovatieve test op speeksel, die aantoont of uw paard een lintworminfectie heeft. Het speeksel neemt u zelf af met een swab, welke u in de mondhoek van het paard steekt. De swab sturen wij op naar een laboratorium in Engeland. Hier wordt de hoeveelheid antilichamen tegen lintwormen geanalyseerd in het speeksel

Afnemen speeksel monster

Leverbotonderzoek

Leverbot onderzoek wordt vaak aangevraagd voor paarden met aspecifiek klinische verschijnselen als vermagering, verminderde eetlust, doffe vacht, bloedarmoede, diarree etc.. Leverbot onderzoek is vooral van belang als de paarden op weides hebben gelopen waar de voorgaande jaren schapen of runderen hebben gelopen.  Dit zijn vaak natte, vochtige weides in bijvoorbeeld de westelijk weidegebieden. Deze diagnostiek heeft geen betrekking op de monitoringsfunctie die wij hanteren en is dus een uitzondering van de reguliere diagnostiek. We hanteren hiervoor de Dorsman methode.

Leverbot eitje

Longwormonderzoek

Bij het onderzoek op longworm wordt niet gezocht naar eitjes, maar naar levende longworm larfjes in de mest. De eitjes komen namelijk al uit, in de darmen van het paard. Dit onderzoek is relevant als ezels en paarden samen weiden of een weiland delen. Bij het onderzoek naar de larfjes wordt gebruikt gemaakt van het gedrag van de larfjes om in een natte omgeving uit de mest te geraken. Dit wordt gedaan door de Baermann methode. Deze diagnostiek heeft geen betrekking op de monitoringsfunctie die wij hanteren en is dus een uitzondering van de reguliere diagnostiek.

Longwormen in luchtwegen (foto. H.Ploeger, Fac. Dierg. Utrecht)

Aarsmade onderzoek

Bij het aarsmade onderzoek wordt het gebied op en rond de anus bemonstert met plakband. Met name die huidgedeeltes met licht gele plekken bevatten mogelijk veel eitjes.

Gebruik helder plakband druk dit met de kleef kant op de huid rond de anus.

Eitjes met plakbandmethode