Bij VPL Het Woud voeren wij meerdere parasitologische onderzoeken uit voor uw paard.

Mestonderzoek

Als belangrijkste voeren wij het regulier mestonderzoek uit met de McMaster techniek. Dit is de test op de mest van gezonde paarden waarbij wordt bepaald  of en hoeveel wormeitjes een paard uitscheidt. Mestonderzoek wordt ingezet om te bepalen of paard ontwormd moet worden. Bij herhaling van het mestonderzoek kunnen zogenaamde uitscheiders worden aangewezen.
Om de effectiviteit van een behandeling te bepalen kan 14 dagen na een positief mestonderzoek  een tweede mestmonster worden onderzocht. Dit mestmonster moet dan negatief zijn.  Als laatste wordt mestonderzoek gebruikt om nieuwe paarden in de kudde te testen.

Nemen van mestmonster

Leverbotonderzoek

Leverbot onderzoek wordt vaak  aangevraagd voor paarden met aspecifiek klinische verschijnselen als vermagering, verminderde eetlust, doffe vacht, bloedarmoede, diarree etc.. Leverbot onderzoek is vooral van belang als de paarden op weides hebben gelopen waar de voorgaande jaren schapen of runderen hebben gelopen.  Dit zijn vaak natte, vochtige weides in bijvoorbeeld de westelijk weidegebieden

Leverbot eitje

Equisal lintworm test

De EquiSal Lintworm test is een innovatieve test op speeksel, die aantoont of uw paard een schadelijke lintworminfectie heeft. Het speeksel neemt u zelf af met een swab, welke u in de mondhoek van het paard steekt. De swab sturen wij op naar een laboratorium in Engeland. Hier wordt de hoeveelheid antilichamen tegen lintwormen geanalyseerd in het speeksel

Afnemen speeksel monster

Longwormonderzoek

Bij het onderzoek op longworm wordt niet gezocht naar eitjes, maar naar levende longworm larfjes in de mest. De eitjes komen namelijk al uit, in de darmen van het paard.

Bij het onderzoek naar de larfjes wordt gebruikt gemaakt van het gedrag van de larfjes om in een natte omgeving uit de mest te geraken.

Longwormen in luchtwegen (foto. H.Ploeger, Fac. Dierg. Utrecht)