Zweepwormen bij honden

De zweepworm is één van de meest voorkomende maagdarmwormen bij de hond. Zweepworm bij honden worden tussen de 4 en 8 cm groot en verblijft in de blinde en dikke darm. Besmetting met zweepwormen vindt plaats door opname van met eitjes besmette aarde of doordat besmette aarde aan de vacht blijft plakken en met likken wordt ingeslikt. Onder gunstige omstandigheden kunnen eitjes in het milieu enkele jaren overleven.

Gevolgen zweepwormen

Honden die met een gering aantal wormen zijn geïnfecteerd hoeven geen last van de infectie te hebben. Bij zware infecties van zweepwormen bij honden ontstaat er bloedige diarree. Indien zo’n infectie onbehandeld blijft kan de hond er eventueel aan overlijden

Eitje van een zweepworm

Preventie

Net als bij veel andere wormen kan de besmetting grotendeels worden voorkomen door regelmatig de uitwerpselen van de hond te verwijderen van die plekken waar de hond veel verblijft. Omdat zweepworm infecties lastig te onderkennen zijn, is het van belang dat tenminste driemaal maal per jaar de ontlasting van uw hond wordt onderzocht op de aanwezigheid van zweepwormeitjes. Wilt u niet laten onderzoeken maar meteen behandelen dan kunt u hier goede ontwormingsmiddelen bestellen.

Gevaar voor mensen?

De mens heeft zijn ‘eigen’ zweepworm. Zweepworm bij honden zijn  niet gevaarlijk voor de mens.

Enkele weetjes over zweepwormen

  • Honden met een milde zweepworm infectie vertonen meestal geen symptomen. Ernstige zweepworm infecties gaan gepaard met bloedige diarree en som zelfs met sterfte
  • Honden raken meestal besmet door opname van besmette aarde
  • Door de omgeving van uw hond vrij te houden van ontlastingsresten kunt u zweepworm infecties voorkomen
  • Laat de ontlasting van uw hond tenminste drie maal per jaar controleren op de aanwezigheid van zweepwormen

Als u ook wilt weten of uw hond besmet is metzweepwormen laat dan nu een onderzoek van de ontlasting uitvoeren. Bestel een Wormcheckkit.