Er zijn verschillende situaties waarin een wormeitelling essentieële informatie oplevert met betrekking tot de wormbesmetting bij uw schapen. Lees ook onze website. Enkele voorbeelden:

  • Periodiek onderzoek. Omdat na elke behandeling de werking van ontwormingsmiddelen af kan nemen en resistentie verder kan toenemen, is het van groot belang om het aantal behandelingen te beperken. Dus afzien van de maandelijks standaard behandeling van lammeren, maar alleen behandelen indien werkelijk noodzakelijk. De noodzaak van behandeling is vast te stellen m.b.v. mestonderzoek. Goede momenten om dit mestonderzoek uit te voeren zijn rond het spenen (eind juni) en in de zomer ongeveer 3-4 weken nadat de lammeren naar een mogelijk niet-veilige weide zijn verplaatst of 6-7 weken nadat ze in een veilige weide zijn uitgeschaard.
  • Nematodirus onderzoek. Om te bepalen of een behandeling tegen Nematodirus nodig nodig zal zijn, is mestonderzoek 4 weken nadat lammeren op een verdachte weide zijn gebracht van groot belang. Een verdachte weide is een weide waar het jaar daarvoor lammeren hebben gelopen.
  • Wormresistentie onderzoek. Wilt u na een behandeling weten of de behandeling daadwerkelijk geholpen heeft? Dan kunnen wij de Worm Ei Reductie Test (WERT) uitvoeren, waarbij ook de EPG techniek wordt gebruikt.
  • Met name bij vermagerde schapen in het vroege voorjaar kan een leverbot onderzoek nuttige informatie opleveren of een behandeling tegen leverbot nodig is.

Category: FAQ schapen

← FAQS