Ons wordt vaak gevraagd of mestonderzoek in het najaar en winter wel zin heeft, daar de wormen in een slaap toestand zouden zijn.

Wij hebben over een kalenderjaar het aantal positieve mestmonsters per kwartaal berekend en het blijkt dat het laagste percentage positieve monsters (19%)  in het tweede kwartaal worden gevonden. In het laatste kwartaal van het jaar is 23% van de paarden mestmonsters positief.

De resultaten staan in de onderstaande grafiek.