Zorgen over mestonderzoek door leken

Hier een ingezonden stuk door de

Werkgroep Veterinaire Parasitologie, Nederlandse Vereniging voor Parasitologie.

 

ZORGEN OVER MESTONDERZOEK DOOR LEKEN
Hierbij willen wij onze zorg delen over het groeiend aantal eigenaren van paarden en gezelschapsdieren dat zelf fecesonderzoek bij hun dier uitvoert, dan wel dierenliefhebbers die deze dienst via het internet aanbieden. Op zich zijn we natuurlijk verheugd over de aandacht voor fecesonderzoek als basis voor het ontwormenen als alternatief voor blind ontwormen. Maar de kennis en kunde van deze personen is zeker niet altijd gewaarborgd en voor een individuele eigenaar niet goed in te schatten. Sterker nog, wij zijn van mening dat de diagnose en met name het daarbij behorend advies over wormbestrijding bij de verantwoordelijkheid en het takenpakket van een dierenarts hoort. Deze dient hoe dan ook een  betrouwbare uitslag onder ogen te krijgen van dieren uit zijn/haar patiëntenbestand.
Daarom vragen wij u om kritisch en terughoudend te zijn ten aanzien van het verstrekken van ontwormingsmiddelen op basis van fecesonderzoeksresultaten die niet zijn uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een dierenarts of een (erkend) veterinair laboratorium. Resistentieontwikkeling bij anthelmintica, vooral bij paarden, is een reëel risico. Als beroepsgroep zijn we verantwoordelijk voor het selectief en restrictief gebruik van deze middelen, waarbij de individuele dierenarts de rol als poortwachter vervult. Aan de andere kant moet een advies om een dier niet te behandelen gebaseerd zijn  op een betrouwbare uitslag. Wormbestrijding bij dieren op basis van fecesonderzoek waarvan de kwaliteit niet ingeschat kan worden past niet in dit kader.

Afzender: dr. Paul Overgaauw namens de
Werkgroep Veterinaire Parasitologie,
Nederlandse Vereniging voor Parasitologie.

 

Uit Tijdschrift voor Diergeneeskunde |nr 10 | oktober 2016 5