Onze service is opgezet om voor gezonde dieren ontwormingsprogramma’s op te zetten en te evalueren. Als uw paard ziek is adviseren wij met klem dat u contact opneemt met uw eigen dierenarts. Wij onderzoeken geen monsters welke het aspect van diarree hebben, dan wel bijmenging van bloed laten zien of anderzijds een niet gezond aspect vertonen. We zullen u in dat geval direct inlichten en adviseren contact op te nemen met uw eigen dierenarts. Wij doen dit in het belang van uw paard en hopen dat u deze gang van zaken begrijpt.


Category: FAQ paarden

← FAQS