Dieren in een schone stal of op een zandpaddock zonder uitloop naar een weiland komen gewoon erg weinig of niet in aanraking met infectieuze larven. Voor de belangrijkste wormensoorten is ontwikkeling van larven op grasland noodzakelijk!. Zonder toegang tot weiland dus ook geen wormen!


Category: FAQ paarden

← FAQS