U kunt mengmestmonsters insturen, u moet dan wel zelf de mest mengen. Neem hiervoor van elk paard een gelijke hoeveelheid mest, doe alle mest in een emmer en meng de mest van de verschillende paarden grondig. Neem van dit mengsel een klein handje en stuur dit op naar het laboratorium,

Wij zijn geen voorstander van mengmestmonsters. Het blijkt meestal dat bij groepen het mestonderzoek positief is, en dat alle paarden vervolgens worden behandeld. Dit is nu net niet de bedoeling!
Stel een groep van 6 paarden, waarvan 5 geen eitjes uitscheiden en 1 paard heeft een EPG van 1800!. Bij een voldoende gemengd monsters, wordt het gemiddeld EPG 300, en het advies zal luiden dat alle paarden in de groep moeten worden behandeld.

Bij individuele monsters worden alleen de paarden behandeld welke een hoge eiuitscheiding hebben. Dit zijn er in een groep van 7 , vaak 1 of 2.


Category: FAQ paarden

← FAQS